Če je le mogoče, otroka vsak dan spodbudimo, da pripoveduje. Pripoveduje naj v celotnih povedih. Uporablja naj knjižni jezik. Domačim in narečnim izrazom se ob tem skušamo čim bolj izogniti. V kolikor jih otrok uporablja, mu razložimo, da so narečne besede tiste, ki jih smemo uporabljati doma. V šoli jih nadomestimo s knjižnimi izrazi. Pripovedujmo v pravilnih povedih. Ob pripovedovanju uporabljajmo kretnje, mimiko, pozorni bodimo na ton in hitrost glasu.

Spodbudimo ga, da zvečer opiše svoj dan. Kaj se mu je zgodilo. Kaj mu je bilo všeč? Kaj mu ni bilo všeč? Ob tem tudi mi opisujemo.

Dokazano je, da se največ naučimo iz različnih situacij in s pomočjo konkretnih materialov. To vsekakor ni delovni zvezek.

Tudi učilnico uredimo tako, da bomo lahko čim več v gibanju in čim manj v sedečem položaju. Sedimo zgolj takrat, ko je to potrebno zaradi čitljivega pisanja. Vse druge dejavnosti lahko izvajamo drugače. Najbolj se obnese postavitev miz v U obliki, ker nam to omogoča velik osrednji prostor. Vseh ostalih »navlak« v razredu ne potrebujemo. Stene naj bodo prazne. Obesimo le sprotno snov in jo menjamo. V razredu imejmo tudi žoge, blazine za sedenje in druge pripomočke, ki so potrebni za uspešen proces vzgoje in izobraževanja.

Lahko imamo »KOŠARO ZA PRVO POMOČ«. Vanjo damo izdelke in pripomočke, ki jih uporabimo ob določenih situacijah (učne težave, otroci s posebnimi potrebami):

 • žogice/blazine za sproščanje,
 • slušalke,
 • knjige/slikanice,
 • lesene kocke,
 • peščena ura,
 • slike z napisi (POČASI, USTAVI SE, HITREJE …),
 • podloga za pisanje (piši/briši),
 • časopis,
 • vaje za pozornost (povezovanje, iskanje razlik …),
 • Rubikova kocka,
 • lesene sestavljanke.

Če posamezen otrok težko sledi skupinskemu delu, je lahko v košari nekaj, kar bo preusmerilo njegovo pozornost in bo kljub temu sledil snovi, vendar na drugačen način (diferenciacija in individualizacija).

V UČILNICI, DOMA lahko imamo »KOŠARO ZA PRVO POMOČ«. Vanjo damo izdelke in pripomočke, ki jih uporabimo ob določenih situacijah (učne težave, otroci s posebnimi potrebami):
žogice/blazine za sproščanje
slušalke
knjige/slikanice
lesene kocke
peščena ura
slike z napisi (POČASI, USTAVI SE, HITREJE, …)
podloga za pisanje (piši/briši)
časopis
vaje za pozornost (povezovanje, iskanje razlik, …)
rubikova kocka
lesene sestavljanke

Če posamezen otrok težko sledi skupinskemu delu, je lahko v košari nekaj kar bo preusmerilo njegovo pozornost in bo kljub temu sledil snovi, vendar na drugačen način (diferenciacija in individualizacija).

💜delovni zvezek za učenje pravilne drže pisala in pisanja💜

 • 112 STRANI
 • A4

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem). Vendar to ni pogoj za čitljivo, »lahkotno« pisanje. Najbolj pomembno je, da smo med pisanjem sproščeni in da je zapis čitljiv. Če je roka sproščena in drsi po podlagi, tudi pritisk na podlago ne bo premočan.

😳

KOMU JE NAMENJEN delovni zvezek?

 • OTROKOM
 • STARŠEM
 • UČITELJEM
 • SPECIALNIM PEDAGOGOM
 • VZGOJITELJEM
 • STROKOVNIM DELAVCEM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

😀

KAJ BOSTE NAŠLI V PRIROČNIKU?

 • OSNOVE UČENJA PISANJA
 • KAKO PRAVILNO DRŽIM PISALO?
 • PREKO 100 VAJ ZA UČENJE PISANJE

💜delovni zvezek za učenje pravilne drže pisala in pisanja💜

 • 112 STRANI
 • A4

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem). Vendar to ni pogoj za čitljivo, »lahkotno« pisanje. Najbolj pomembno je, da smo med pisanjem sproščeni in da je zapis čitljiv. Če je roka sproščena in drsi po podlagi, tudi pritisk na podlago ne bo premočan.

😳

KOMU JE NAMENJEN delovni zvezek?

 • OTROKOM
 • STARŠEM
 • UČITELJEM
 • SPECIALNIM PEDAGOGOM
 • VZGOJITELJEM
 • STROKOVNIM DELAVCEM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

😀

KAJ BOSTE NAŠLI V PRIROČNIKU?

 • OSNOVE UČENJA PISANJA
 • KAKO PRAVILNO DRŽIM PISALO?
 • PREKO 100 VAJ ZA UČENJE PISANJE

 

Naš namen je, da dosežemo ustrezno hitrost in čitljivost pisanja.

V pripravi je delovni zvezek za učenje pisanja.
Na voljo bo v dveh izvedbah:
* pišem z levo roko
* pišem z desno roko

Ko vse prejšnje stopnje usvojimo, nadaljujemo z urjenjem vezanega branja zlogov, besed, povedi, besedil. Držimo se pravila od lažjega k težjemu. Vsak posamezen element bralne tehnike je potrebno dobro usvojiti. Najprej vezavo zlogov, nato vezano branje posameznih kratkih besed, daljših besed, povedi in besedil.

Branje je vezan proces, pri katerem sledimo določenemu zaporedju simbolov. Ni samoumeven, zato je potrebno določen čas posvetiti temu procesu.

Vezano branje pomeni, da povežemo določene simbole v celoto. 

Otroke naučimo kako se veže črke v celoto. Najlažje začnemo z vezavo samoglasnika in soglasnika (glasov, ki jih lahko vlečemo). Vezavo urimo dovolj časa, da jo vsi otroci usvojijo.

Učenje črk/simbolov poteka hkrati z učenjem pisanja. Pomembno je, da otroke naučimo hitrega prepoznavanja/priklica posameznih simbolov – črk. Če želimo nadaljevati na usvajanje bralne tehnike je priporočljivo, da najprej dobro spoznamo (avtomatiziramo) vse črke v abecedi.

Velikokrat se srečujemo s hkratnim učenjem črk in branja. V praksi se je izkazalo, da je veliko bolj učinkovito, če se otrok najprej nauči vseh črk v abecedi in šele nato začne z učenjem branjem. Črke mora dobro poznati, kar pomeni, da posamezen simbol za glas – črka, prepozna takoj in ga tudi ustrezno zapiše. Prepoznavanje simbolov je odvisno od našega delovnega spomina, zato je potrebno tudi temu posvetiti določen čas in krepitev le tega.

Predpogoj za uspešno branje je tudi dobro razvita orientacija na ploskvi, kar pomeni, da lahko sledimo besedilu od leve proti desni v določenem zaporedju. To veščino otrok usvaja pred in tudi med učenjem pisanja, ko je potrebno pravilno zapisati črke, kjer sledimo pravilu, da zapisujemo od leve proti desni in od zgoraj navzdol.