😀NEKAJ MOJIH “SKRIVNOSTI” O BRANJU
Si tudi vi želite, da bi otroci, učenci RADI brali?
Kaj je s tem narobe?
Vse!!!!!
Zakaj?
Ker je bistvo v tem, da moramo otroke, učence najprej NAUČITI PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM!
Ko to NAREDIMO, smo naredili VSE!
Kako pa to narediti?
Se vam zdi, da je težko, celo nemogoče?
V resnici je popolnoma ENOSTAVNO.
Odnos do knjig, branja se gradi od rojstva naprej.
Tako kot pri vzgoji je tudi pri branju najpomembnejši zgled.
Če bo otrok od rojstva naprej obdan s knjigami, literaturo in ljudmi, ki berejo z veseljem, katerim branje nudi zadovoljstvo. Bo razvil pozitiven odnos do branja. Najverjetneje bo v procesu odraščanja branje tudi njemu nudilo zadovoljstvo.
Ni pa vedno tako.
Zato je naš edini cilj, da ga NAUČIMO PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM.
USTREZNA BRALNA PISMENOST POMENI avtomatično prepoznavanje besed. Otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana.
In to mu omogoča učenje!
Odlična novica je, da se zdaj tudi vaši otroci, učenci lahko PRIDRUŽIJO vsem, KI ŽE ZNAJO TEKOČE BRATI IN PREBRANO TUDI RAZUMEJO.
Kako?
S pomočjo delovnega učbenika, ki je edini, v katerem je učenje branja predstavljeno na preprost, pravilen in učinkovit način!
▶️DELOVNI UČBENIK JE NAREJEN TOČNO TAKO, DA VSAK OTROK LAHKO DOSEŽE TEKOČE BRANJE Z RAZUMEVANJEM
Kako?
▶️S pomočjo 116 zabavnih in skrbno načrtovanih strani, ki vas vodijo od začetka do konca učenja branja z razumevanjem.
▶️POHITI IN SI ZAGOTOVI SVOJ IZVOD na spodnji povezavi:
Še nekaj … danes te čaka popust!😀
🤗STE VEDELI?
😀KAKO POMEMBNO JE PISANJE Z ROKO?
Pisanje z roko vpliva na številna področja:
Več kot pišemo, bolj tekoče je pisanje.
Zapiski, napisani z roko, vplivajo na boljši spomin.
Zgodnji napori v pisanju in razvoju finomotoričnih spretnosti so znak pripravljenosti za učenje in napovedujejo kasnejše dosežke v branju, pisanju in pri matematiki.
Pisanje z roko povečuje in širi razvoj na področju jezika, spomina, besedne prepoznavnosti in čustev.
Pisanje z roko gradi občutek identitete pisca.
Spodbuja koordinacijo motoričnih, zaznavnih in kognitivnih spretnosti.
Ker pisanje z roko zahteva fizične poteze v zaporedju pri oblikovanju določene črke (v nasprotju s posameznim zamahom, ko udarimo na določeno tipko), se v možganih aktivirajo področja, ki vključujejo mišljenje, jezik in spomin.
Povečajo se tudi kakovost čustev in občutka za lepo.
Možgani drugače delujejo, če se ustvarjajo slike – podobe, v primerjavi s pritiskanjem tipk.
Tisti, ki pišejo pisane in tiskane črke z roko, pišejo bolj kompleksna besedila, napišejo več besed in bolje črkujejo kot pri pisanju z računalnikom.
Vpliva na razvoj kritičnega razmišljanja, pri učenju prepoznavanja črk in besed, abstraktnega mišljenja in spomina.
Raziskava je pokazala, da so učenci, ki so pisali s pisanimi črkami z roko, napisali več besed višje kakovosti, uporabljali so boljšo sintakso kot tisti, ki so pisali z računalnikom.

GREMO V ŠOLO

“Pustite otroke pri miru. Naj sami spoznavajo svet.”

Kaj zmore 6 let star otrok?

Šest let star otrok zmore veliko več kot se od njega v današnji družbi pričakuje.

Pričakovane spretnosti v obdobju 6 do 7 let starosti:

Otrok je samostojen pri vsakodnevnih opravilih, kot so oblačenje ter umivanje.

Pri tej starosti lahko večina otrok usvoji plavanje, rolkanje, smučanje in druge spretnosti na področju športa. Z vse večjim motoričnim razvojem se povečajo tudi otrokove miselne razsežnosti, zato je že sposoben tvoriti večstavčne povedi. Svinčnik drži kot odrasla oseba, barva znotraj črt. Zmore izrezati in zalepiti enostavne oblike. Zapiše svoje ime in priimek.

Otrok je v tej starosti že zmožen biti dlje časa osredotočen na neko dejavnost.

Otrok sodeluje v skupinskih igrah. Morebitne težave rešuje brez pomoči odraslih. Skupina vrstnikov je za otroka v tem obdobju izjemnega pomena in vpliva na njegovo vedenje.

V tem obdobju že zna ločevati med resničnim in neresničnim. Ustrezna socializacija se razvija v družbi. Omogočimo mu čim več druženja z vrstniki, brez »vmešavanja« odraslih oseb. “Pustite otroke pri miru. Naj sami spoznavajo svet.”

Otrok že zmore opisati in načrtovati dane dejavnosti. Je še v fazi konkretnega mišljenja. Nekatere enostavne pojave že zna vzročno pojasniti. Šteje do 20 (100), s pomočjo prstov sešteva in odšteva.

Govori tekoče, uporablja množino, zaimke. Vse glasove izgovarja pravilno. Ob pripovedovanju že uporablja večstavčne povedi. Pozna velike tiskane črke.

V zadnjem času so govorne spretnosti otrok slabše, kot v preteklosti, zato je še toliko bolj pomembno, da otrok dobi dovolj možnosti za ustrezen razvoj govora. To je zgled odraslih oseb v njegovem okolju. Iz elektronskih naprav se otrok dokazano ne more naučiti ustreznega govora in jezika. Potrebuje vzor živega človeka, ki ga lahko posnema.

V obdobju odraščanja v otroku vsaka neznana situacija povzroča strah. Otrok že zmore nadzorovati fizične izbruhe jeze, če mu seveda postavimo meje in damo vedeti kakšno vedenje ni sprejemljivo. Ustrezni čustveni razvoj temelji na zgledu.

Starši in odrasli v njegovem ožjem okolju ga učimo ustreznih čustvenih reakcij z izkazovanjem lastnih čustev in našimi reakcijami v določenih situacijah.

V predšolskem obdobju jih v vseh okoljih spodbujajmo k čim večji gibalni aktivnosti ter zmanjšujmo uporabo elektronskih naprav. Vsak otrok za uspešen in zdrav razvoj okoli sebe potrebuje osebe, ki mu z zgledom pomagajo razvijati osnovne veščine in spretnosti.

Ustrezen gibalni razvoj je v veliki meri odvisen od spodbud okolja in možnosti gibanja v naravi, na različnih terenih.

Razvijanje pozornosti temelji na aktivnostih, ki zahtevajo njegovo osredotočenost in vztrajnost.

Otroci prihajajo iz različnih okolij, z različnimi predznanji.

Meje (pričakovane spretnosti) postavimo nekoliko višje. V zadnjih letih so se ti mejniki znižali, zato imajo otroci vedno več težav v šoli. Ker niso samostojni, imajo slabše razvito splošno poučenost, govor in gibalne spretnosti.

Če želimo v prihodnje doseči ustrezno raven pričakovanih spretnosti, je potrebno na vseh področjih dvigniti naša pričakovanja do otrok.

Kaj mora znati otrok predno vstopa v šolo?

ZAVEZATI VEZALKO

VOZITI KOLO

POZNATI NA URO

Zakaj?

Ker bo s tem ustrezno razvil koordinacijo, ravnotežje, spretnosti rok in časovno orientacijo. Vem, da je ura v učnem načrtu v tretjem razredu. Menim pa, da mora otrok preden vstopa v šolo vsaj delno poznati na uro. Da ve kdaj je čas za odhod od doma. Otroci v prvem razredu še hodijo v šolo v spremstvu staršev. V drugem razredu pa naj v šolo in iz šole odhajajo popolnoma samostojno, ker zmorejo.

Predloge za to najdete v priročniku Učenje in poučevanje v prvih treh razredih in priročniku Vzgojno zahtevni otroci.

https://alenkastare.si/…/gremo-v-solo-komplet-pripomockov/

NAJ OTROK BERE KAR ŽELI!😍
BRALNA ZNAČKA IN DOMAČE BRANJE🤗
Razmišljam o otrocih in o branju.
Koliko berejo?
Želim si, da v branju knjig najdejo zadovoljstvo.
Kaj pa vi?
Starši? Učitelji?
Vam je branje v zadovoljstvo?
Če vi veliko berete, bodo tudi vaši otroci razvili pozitiven odnos do knjig.
Knjiga je najboljša prijateljica.
Skozi branje razvijamo in bogatimo svoj jezik in govor. Ob branju se umirimo, razvijamo svoje možganske zmožnosti na vseh področjih, se učimo.
Branje nam lahko nudi oporo tudi v težjih trenutkih življenja.
Kaj pa berete?
Odgovor je zelo preprost: kar želite!
Enako naj bo pri otrocih. Naj berejo kar želijo. To je edini način, da jih spodbudimo k branju.
Tako naj bo tudi v šoli ob izbiranju gradiv za bralno značko in domače branje.
Če bodo lahko sami izbirali gradiva, bodo z veseljem brali. Branje jim bo nudilo zadovoljstvo.
Če jim mi že vnaprej določimo gradiva, bodo nekateri otroci dobili odpor do branja.
Saj veste, v osnovni šoli smo velikokrat iskali bližnjice do kakšne obnove.
Predvsem pri domačem branju je veliko gradiv, ki obravnavajo težko tematiko, katera odraščajočih otrok ne zanima.
Če želimo, da bo otroku branje v zadovoljstvo, mu moramo ponuditi zabavna in zanimiva gradiva.
Nobene potrebe ni, da določamo sezname gradiv. Določimo le minimalno število strani za določeno starost.
Otrok naj sam izbere kaj bo bral. Izbira lahko med knjigami, revijami in vsemi drugimi oblikami tiskanih besedil.
Pomembno je, da je branje prijetno in zanimivo.
Kaj pa Ivan Cankar?
V osnovni in srednji šoli sem sama prebrala izjemno malo gradiv. Večino obnov sem prepisala od svoje starejše sestre ali sošolcev. Gradiva, ki smo jih morali brati, mi pač niso bila zanimiva. Če bi lahko sama izbirala, bi najbrž brala veliko več.
Branje mi je prišlo v navado šele v odrasli dobi. In sedaj brez knjige ne grem nikamor več.
Sem se pa ves čas trudila, da sta moji odraščajoči hčeri imeli dober zgled. Od rojstva pa vse do šole, smo vsak večer brali pravljice, zgodbe. Redno smo hodili tudi v knjižnico.
Ena od mojih hčera, ki je danes že polnoletna prav tako nikamor ne gre brez knjige. Bere vse mogoče in branje ji res nudi zadovoljstvo. Njene govorne in jezikovne sposobnosti so v zadnjem času izjemne, saj zares veliko bere. Tudi v angleškem jeziku.
Nikoli pa ni z navdušenjem brala knjig za bralno značko in domače branje. Zanimala jo je popolnoma druga tematika. Zato kot mama nisem imela težav s tem, da bralna značka morda ni usvojena, oziroma da »ne razume« Cankarja.
Najbrž si lahko predstavljate kakšna je soba najstnice. In ne glede na vse čemur jaz pravim, da ni pospravljeno, je njena knjižna polica vedno čista in urejena ter se izjemno hitro polni.
Skozi branje je pridobila izjemno dobro retoriko. Nekaj dni nazaj, ko je poštar zopet prinesel novo knjigo, jo prime v roke in reče: »Mmmmm, poduhaj. Če bi kdo znal narediti parfum iz tega vonja, bi bil odličen. Ni lepšega vonja, kot je vonj nove knjige.«😍
Druga drugo spodbujava k branju novih vsebin. In tako se v naši hiši velikokrat sliši stavek: »To moraš prebrati.«
Obvezna gradiva za domače branje, ki jih nalaga učni načrt, lahko predelamo v šoli, med poukom. Doma naj otrok bere kar želi.
Tako bomo morda v prihodnje imeli več bralcev. S tem pa boljše govorne in jezikovne spretnosti posameznikov.
Seveda je potrebno vsakega otroka najprej naučiti pravilne bralne tehnike in razumevanja prebranega besedila.
▶️Zato je tu delovni učbenik Kako pa ti bereš?
▶️V njem je popolnoma vse kar potrebujete za pravilno učenje in poučevanje branja.
▶️Danes te čaka popust!
▶️Pohiti!
▶️Naročila in vse informacije najdete na naslednji povezavi: https://alenkastare.si/…/kako-pa-ti-beres-delovni…/

ELEKTRONSKE NAPRAVE

Učenje brez spletnih pripomočkov?

Velikokrat se med mojim ustvarjanjem pojavi ideja o spletnih pripomočkih.

Kaj pa je vam ljubše?

Tiskane knjige, fizični pripomočki ali spletne vsebine, igre za učenje?

Živimo v obdobju elektronskih naprav, ki so pomembno olajšale naše življenje. Hkrati so nas prikrajšale za veliko osebnih stikov. Na nek način so »predrugačile« funkcioniranje naših možganov, našo pozornost in predvsem spomin.

Včasih smo pomnili (znali na pamet) telefonske številke, naslove, dogodke, sestanke …

Danes to namesto naših možganov, pomni pametni telefon.

Namesto pogovora, pišemo, tipkamo sporočila.

Pri govoru uporabljamo mimiko, glas, govorila, urimo jezik …

Pri tipkanju samo nekaj prstov.

Predvsem pri mlajših otrocih je izjemno pomembno, da v družbi elektronskih naprav preživijo čim manj časa.

Učenje naj poteka tako kot nekoč. S pomočjo naravnega materiala, papirja, svinčnika, barvic in pogovora.

Pisanje z roko na papir ali tipkanje na tipkovnico sta dve popolnoma različni stvari. Branje fizične knjige ali besedila na zaslonu, prav tako.

Pomislite, kako velika razlika nastane, ko iščemo neko informacijo »po starem« ali s pomočjo pametnega telefona, računalnika. Če si predstavljate otroka, ki mora narediti predstavitev Rimljanov. Včasih je bilo treba v knjižnico, brskati po knjigah, prepisati informacije na plakat. Danes pa te predstavitve večinoma nastanejo s pomoči nekaj klikov »kopiraj, prilepi«.

Velikokrat slišim, da se je kakšen otrok naučil angleškega jezika s pomočjo gledanja televizije, igranja igric … v resnici lahko skozi gledanje televizije spoznamo le nekaj besed, ki si jih zapomnimo.  Jezika se učimo s poslušanjem in opazovanjem živega človeka, vse od rojstva naprej. Skozi vsakodnevno pogovarjanje in pripovedovanje.

Zato menim, da ni potrebe po uporabi elektronskih naprav v predšolskem obdobju, z namenom učenja. Tudi v šolskem obdobju naj učenje čim manj poteka s pomočjo elektronskih naprav.

Predloge za to najdete v priročniku Učenje in poučevanje v prvih treh razredih.

Danes te čaka popust … kar 50% … pohiti!

Naročila in vse informacije najdete na naslednji povezavi: https://alenkastare.si/izdelek/ucenje-in-poucevanje-v-prvih-treh-razredih-prirocnik/

 

 

 

Če je le mogoče, otroka vsak dan spodbudimo, da pripoveduje. Pripoveduje naj v celotnih povedih. Uporablja naj knjižni jezik. Domačim in narečnim izrazom se ob tem skušamo čim bolj izogniti. V kolikor jih otrok uporablja, mu razložimo, da so narečne besede tiste, ki jih smemo uporabljati doma. V šoli jih nadomestimo s knjižnimi izrazi. Pripovedujmo v pravilnih povedih. Ob pripovedovanju uporabljajmo kretnje, mimiko, pozorni bodimo na ton in hitrost glasu.

Spodbudimo ga, da zvečer opiše svoj dan. Kaj se mu je zgodilo. Kaj mu je bilo všeč? Kaj mu ni bilo všeč? Ob tem tudi mi opisujemo.

Dokazano je, da se največ naučimo iz različnih situacij in s pomočjo konkretnih materialov. To vsekakor ni delovni zvezek.

Tudi učilnico uredimo tako, da bomo lahko čim več v gibanju in čim manj v sedečem položaju. Sedimo zgolj takrat, ko je to potrebno zaradi čitljivega pisanja. Vse druge dejavnosti lahko izvajamo drugače. Najbolj se obnese postavitev miz v U obliki, ker nam to omogoča velik osrednji prostor. Vseh ostalih »navlak« v razredu ne potrebujemo. Stene naj bodo prazne. Obesimo le sprotno snov in jo menjamo. V razredu imejmo tudi žoge, blazine za sedenje in druge pripomočke, ki so potrebni za uspešen proces vzgoje in izobraževanja.

Lahko imamo »KOŠARO ZA PRVO POMOČ«. Vanjo damo izdelke in pripomočke, ki jih uporabimo ob določenih situacijah (učne težave, otroci s posebnimi potrebami):

 • žogice/blazine za sproščanje,
 • slušalke,
 • knjige/slikanice,
 • lesene kocke,
 • peščena ura,
 • slike z napisi (POČASI, USTAVI SE, HITREJE …),
 • podloga za pisanje (piši/briši),
 • časopis,
 • vaje za pozornost (povezovanje, iskanje razlik …),
 • Rubikova kocka,
 • lesene sestavljanke.

Če posamezen otrok težko sledi skupinskemu delu, je lahko v košari nekaj, kar bo preusmerilo njegovo pozornost in bo kljub temu sledil snovi, vendar na drugačen način (diferenciacija in individualizacija).

V UČILNICI, DOMA lahko imamo »KOŠARO ZA PRVO POMOČ«. Vanjo damo izdelke in pripomočke, ki jih uporabimo ob določenih situacijah (učne težave, otroci s posebnimi potrebami):
žogice/blazine za sproščanje
slušalke
knjige/slikanice
lesene kocke
peščena ura
slike z napisi (POČASI, USTAVI SE, HITREJE, …)
podloga za pisanje (piši/briši)
časopis
vaje za pozornost (povezovanje, iskanje razlik, …)
rubikova kocka
lesene sestavljanke

Če posamezen otrok težko sledi skupinskemu delu, je lahko v košari nekaj kar bo preusmerilo njegovo pozornost in bo kljub temu sledil snovi, vendar na drugačen način (diferenciacija in individualizacija).

💜delovni zvezek za učenje pravilne drže pisala in pisanja💜

 • 112 STRANI
 • A4

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem). Vendar to ni pogoj za čitljivo, »lahkotno« pisanje. Najbolj pomembno je, da smo med pisanjem sproščeni in da je zapis čitljiv. Če je roka sproščena in drsi po podlagi, tudi pritisk na podlago ne bo premočan.

😳

KOMU JE NAMENJEN delovni zvezek?

 • OTROKOM
 • STARŠEM
 • UČITELJEM
 • SPECIALNIM PEDAGOGOM
 • VZGOJITELJEM
 • STROKOVNIM DELAVCEM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

😀

KAJ BOSTE NAŠLI V PRIROČNIKU?

 • OSNOVE UČENJA PISANJA
 • KAKO PRAVILNO DRŽIM PISALO?
 • PREKO 100 VAJ ZA UČENJE PISANJE

💜delovni zvezek za učenje pravilne drže pisala in pisanja💜

 • 112 STRANI
 • A4

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem). Vendar to ni pogoj za čitljivo, »lahkotno« pisanje. Najbolj pomembno je, da smo med pisanjem sproščeni in da je zapis čitljiv. Če je roka sproščena in drsi po podlagi, tudi pritisk na podlago ne bo premočan.

😳

KOMU JE NAMENJEN delovni zvezek?

 • OTROKOM
 • STARŠEM
 • UČITELJEM
 • SPECIALNIM PEDAGOGOM
 • VZGOJITELJEM
 • STROKOVNIM DELAVCEM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

😀

KAJ BOSTE NAŠLI V PRIROČNIKU?

 • OSNOVE UČENJA PISANJA
 • KAKO PRAVILNO DRŽIM PISALO?
 • PREKO 100 VAJ ZA UČENJE PISANJE

 

Naš namen je, da dosežemo ustrezno hitrost in čitljivost pisanja.