učenje učenja

Učenje učenja - kako se učimo? 

Življenje je učenje in učenje je življenje. Učimo se na vsakem koraku. Učenje je kompleksen proces. Pomeni pridobivanje in razumevanje novih informacij s pomočjo različnih načinov, metod in strategij. Vsak se uči na svoj način. V…
ucne tezave kaj so kako jih resujemo

Učne težave - kaj so in kako jih rešujemo?

Učne težave in motnje se lahko razvijejo pri vsakem otroku. Najpogosteje zaradi vplivov okolja ali motenj v duševnem razvoju, ki otroka ovirajo pri usvajanju novih veščin in znanj ter posledično pri vsakodnevnem funkcioniranju. V nadaljevanju…
vaje za bralno razumevanje

Vaje za bralno razumevanje

Učenje branja je ključno za razvoj otrok in njihovo izobraževanje, kajti branje omogoča razvoj besednega zaklada in razumevanje sveta okoli nas. Bralna pismenost je temeljna veščina, ki omogoča posamezniku uspešen razvoj in enakost v…
ucne tezave v osnovni soli

Učne težave v osnovni šoli

Zakaj hodimo v šolo? Zato, da se učimo in da se usposobimo za samostojno življenje. Z učnimi težavami se spopadamo že odkar poznamo šolo. V preteklosti jim nismo posvečali toliko pozornosti. Bilo je normalno, da so otroci različno…
disleksija in disgrafija razlike

Disleksija in disgrafija - kaj je razlika? 

Disleksija in disgrafija sodita na področje specifičnih učnih težav, ki sta tesno povezani, včasih celo prepleteni, vendar med njima obstajajo pomembne razlike.   Disleksija se izraža predvsem na področju usvajanja bralnih…
specificne-ucne-tezave

Specifične učne težave

Vsak otrok se rodi edinstven. Otroci so različni. V šolo vstopajo z različnimi predznanji in sposobnostmi. Nekateri so bolj uspešni na področju matematike, drugi na področju jezika. Naš cilj je, da jih z ustreznimi načini učenja in…
kaj je disleksija

Kaj je disleksija? Kako jo prepoznamo?

Ena najpogostejših specifičnih učnih težav na področju branja je disleksija. V članku boste našli smernice za najboljši možni način učenja in poučevanja branja ne glede na izvor težav ter tako pripomogli k uspešni bralni pismenosti.…
čustveno vedenjske motnje

Čustveno-vedenjske motnje pri otrocih

Čustveno vedenjske motnje pri otrocih so v zadnjem času v velikem porastu. Življenje sodobnih otrok je veliko hitrejše, »napornejše« in zato se stres pojavlja že v zgodnjem otroštvu. Posledično predvsem zaradi sodobnega načina…
disgrafija: motnja pisanja pri otrocih

Kaj je disgrafija? Kako jo uspešno odpravimo?

V razvoju posameznika lahko vedno pride do težav. Ena takih je disgrafija, ki se lahko pojavi na področju pisanja. Disgrafija vpliva na posameznikovo sposobnost pisanja in izražanje na papirju.  V nadaljevanju bomo opisali vse pomembne…
grafomotorika pri otrocih

Grafomotorika: ključ za uspešen začetek učenja

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno, kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t.…
kaj je adhd

Kaj je ADHD (hiperkinetična motnja pozornosti): Simptomi in zdravljenje

ADHD, znan tudi kot hiperkinetična motnja, predstavlja eno najpogostejših vedenjskih in čustvenih motenj, ki se pojavlja že v zgodnjem otroštvu. V nadaljevanju bomo celostno raziskali različne ključne vidike ADHD, vključno z njegovimi…
permisivna vzgoja

Permisivna vzgoja - kaj je in kako vpliva na otroke?

Vzgoja je proces razvoja in oblikovanja vrednot, navad, interesov, volje, čustev in motivov. Je odnos med otrokom in odraslim (starši), pri katerem gre za prenos vrednot in načinov ravnanja na otroka s ciljem, da otrok zraste v odgovornega…
NS Blog - Avtoriteta
NS Blog - Domaca naloga
NS Blog - Ena pravljica na dan odzene vse tezave stran
NS Blog - Pocitnice so tu
NS Blog - Poletje je cas za zlate sandale in kicaste ogrlice
NS Blog - Posledice pretirane uporabe zaslonov
NS Kaj pa ocene
NS 10 stopenjski model učenja branja
NS Nekaj mojih skrivnosti o branju
NS Kako pomembno je pisanje z roko
NS Gremo v solo
NS Naj otrok bere kar zeli
NS elektronske naprave
NS urejanje ucilnice in pripomocki
NS Gibalne spretnosti
NS Splosna poucenost samostojnost
NS prvi solski dan
NS Razvoj 6 letnika
NS Prosces ucenja
NS 10 korakov uspesnega resevanja tezav
NS vzgojno zahtevni otroci