Entries by alenkastare2019

elektronske naprave

ELEKTRONSKE NAPRAVE Učenje brez spletnih pripomočkov? Velikokrat se med mojim ustvarjanjem pojavi ideja o spletnih pripomočkih. Kaj pa je vam ljubše? Tiskane knjige, fizični pripomočki ali spletne vsebine, igre za učenje? Živimo v obdobju elektronskih naprav, ki so pomembno olajšale naše življenje. Hkrati so nas prikrajšale za veliko osebnih stikov. Na nek način so »predrugačile« […]

PRIPOVEDOVANJE

Če je le mogoče, otroka vsak dan spodbudimo, da pripoveduje. Pripoveduje naj v celotnih povedih. Uporablja naj knjižni jezik. Domačim in narečnim izrazom se ob tem skušamo čim bolj izogniti. V kolikor jih otrok uporablja, mu razložimo, da so narečne besede tiste, ki jih smemo uporabljati doma. V šoli jih nadomestimo s knjižnimi izrazi. Pripovedujmo […]

UREJANJE UČILNICE IN PRIPOMOČKI

Dokazano je, da se največ naučimo iz različnih situacij in s pomočjo konkretnih materialov. To vsekakor ni delovni zvezek. Tudi učilnico uredimo tako, da bomo lahko čim več v gibanju in čim manj v sedečem položaju. Sedimo zgolj takrat, ko je to potrebno zaradi čitljivega pisanja. Vse druge dejavnosti lahko izvajamo drugače. Najbolj se obnese […]

KOŠARA ZA PRVO POMOČ

V UČILNICI, DOMA lahko imamo »KOŠARO ZA PRVO POMOČ«. Vanjo damo izdelke in pripomočke, ki jih uporabimo ob določenih situacijah (učne težave, otroci s posebnimi potrebami): žogice/blazine za sproščanje slušalke knjige/slikanice lesene kocke peščena ura slike z napisi (POČASI, USTAVI SE, HITREJE, …) podloga za pisanje (piši/briši) časopis vaje za pozornost (povezovanje, iskanje razlik, …) […]

KAKO PA TI PIŠEŠ? pišem z levo roko

💜delovni zvezek za učenje pravilne drže pisala in pisanja💜 112 STRANI A4 Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem). Vendar […]

KAKO PA TI PIŠEŠ? pišem z desno roko

💜delovni zvezek za učenje pravilne drže pisala in pisanja💜 112 STRANI A4 Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem). Vendar […]

BRALNA TEHNIKA

Ko vse prejšnje stopnje usvojimo, nadaljujemo z urjenjem vezanega branja zlogov, besed, povedi, besedil. Držimo se pravila od lažjega k težjemu. Vsak posamezen element bralne tehnike je potrebno dobro usvojiti. Najprej vezavo zlogov, nato vezano branje posameznih kratkih besed, daljših besed, povedi in besedil.

VEZAVA

Branje je vezan proces, pri katerem sledimo določenemu zaporedju simbolov. Ni samoumeven, zato je potrebno določen čas posvetiti temu procesu. Vezano branje pomeni, da povežemo določene simbole v celoto.  Otroke naučimo kako se veže črke v celoto. Najlažje začnemo z vezavo samoglasnika in soglasnika (glasov, ki jih lahko vlečemo). Vezavo urimo dovolj časa, da jo […]