BRALNA PISMENOST

učenje in poučevanja branja

“Nobena zabava ni tako poceni kot branje, niti noben užitek tako dolgotrajen.”
(Lady Montague)

Kaj boste našli v e-knjigi:

  • 10 STOPENJSKI MODEL UČENJA IN POUČEVANJA BRANJA
  • VAJE ZA UČENJE IN POUČEVANJE BRANJA

Branje je najpomembnejša veščina v procesu izobraževanja. Omogoča nam, da se lahko učimo in razvijamo. Bralna pismenost je sposobnost posameznika za uspešen razvoj, svobodo, ozaveščanje in enakost. Omogoča nam razvoj lastnih potencialov in uspešno sodelovanje v družbi. Najvišja stopnja bralne pismenosti pomeni, da posameznik podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana, v njem poišče informacije in ga kritično ovrednoti.

Da bi dosegli ustrezno bralno pismenost (avtomatično prepoznavanje besed, otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana), potrebujemo pravilen pristop k učenju in poučevanju branja. Z ustrezno bralno pismenostjo omogočimo prebivalcem enake možnosti ne glede na njihove psihološke, jezikovne, kulturne, socialne in ekonomske razlike ter druge posebne potrebe.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte me: