»Pravo izobraževanje se začne šele, ko zapustiš šolske klopi.« (Rober Kiyosaki)

,

Pisanje z roko vpliva na številna področja:

 • Pisanje z roko dokazano vpliva na razvoj možganov. Ob pisanju se aktivirata obe možganski polovici in tako sodeluje in se krepi veliko več funkcij kot pri tipkanju na tipkovnico.
 • Več kot pišemo, bolj tekoče je pisanje.
 • Ob pisanju z roko si zapomnimo dvakrat več vsebine kot pri tipkanju.
 • Zapiski, napisani z roko, vplivajo na boljši spomin in koncentracijo.
 • Ustrezen razvoj spretnosti rok v predšolskem obdobju vpliva na boljšo pripravljenost za šolo in učenje.
 • Pisanje z roko povečuje in širi razvoj na področju jezika, spomina, besedne prepoznavnosti in čustev.
 • Pisanje z roko gradi občutek identitete pisca.
 • Spodbuja koordinacijo motoričnih, zaznavnih in kognitivnih spretnosti.
 • Ker pisanje z roko zahteva fizične poteze v zaporedju pri oblikovanju določene črke (v nasprotju s posameznim zamahom, ko udarimo na določeno tipko), se v možganih aktivirajo področja, ki vključujejo mišljenje, jezik in spomin.
 •  S pisanjem z roko so povezani tudi občutki. Poveča se ustrezno izražanje čustev in občutek za lepo.
 • Možgani drugače delujejo, če se ustvarjajo slike – podobe v primerjavi s pritiskanjem tipk.
 • Če pišemo pisane in tiskane črke z roko, so naša besedila bolj kompleksno oblikovana kot pri pisanju na računalnik.
 • Pisanje z roko vpliva na razvoj kritičnega razmišljanja, abstraktnega mišljenja in spomina.
 • Raziskava je pokazala, da so učenci, ki so pisali s pisanimi črkami z roko, napisali več besed višje kakovosti, uporabljali so boljšo sintakso kot tisti, ki so pisali z računalnikom.

Kaj je pri učenju in poučevanju pisanja najbolj pomembno?

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj – to je, ko prvič v roke prime pisalo, svinčnik ali barvico. Mnogokrat slišimo, da je pomembno, kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem), vendar to ni pogoj za čitljivo in sproščeno pisanje. Najbolj pomembno je, da je tisti, ki piše med pisanjem sproščen in suveren – le tako se lahko rodi čitljiv zapis. Kadar je otrok sproščen, je takšna lahko tudi roka, s katero otrok piše, z njo pa tudi pisava.

Kakšno je sproščeno pisanje?

Sproščeno pisanje je mogoče enostavno prepoznati. Kadar roka, s katero otrok piše enakomerno in umirjeno drsi po podlagi, se avtomatično ustvari lahkotno pisanje, saj tak način preprečuje premočan pritisk pisala na podlago. S pomočjo ustreznih vaj, ki jih je vsaj določen čas potrebno izvajati redno, je v kratkem času mogoč velik napredek – tudi pri tistih, ki morda že znajo pisati, a jim ta veščina še vedno dela preglavice.

Kako pri otroku na prijazen način doseči ustrezno hitrost in čitljivost pri pisanju?

Pri učenju pisanja obstaja nekaj uporabnih smernic, s katerimi lahko otroka še dodatno podpremo pri procesu pisanja in celotnega opismenjevanja.

 • Ker grafomotorične spretnosti niso nekaj samoumevnega, jih poučujemo in urimo. Gibalno spretnejši otroci imajo na področju grafomotorike manj težav in običajno pri tem potrebujejo manj vaje kot tisti, ki se srečujejo z gibalnimi in drugimi razvojnimi izzivi.
 • Osnova za razvoj grafomotoričnih spretnosti in pisanja so dobre finomotorične spretnosti, zato je že v času faze malčka pomembno, da otroka naučimo zapenjanja deljive zadrge, zavezovanja vezalk, t. i. pincetnega prijema ter pravilne uporabe jedilnega pribora.
 • Pred začetkom učenja pisanja je izredno pomembno, da otroka naučimo pravilne telesne drže ob pisanju (sedenje, drsenje roke po podlagi, drža pisala). Sama drža pisala niti ni tako pomembna, če je roka ob pisanju sproščena in nemoteno drsi po podlagi. Sproščena roka namreč avtomatično ustvarja lepšo pisavo.

Kakšno je pravilno zaporedje pri učenju pisanja?

Učenje pisanja naj poteka v pravilnem zaporedju. Ko otrok riše ali barva, ga spodbujamo k natančnosti Kasneje, ko že zmore natančno pobarvati sliko, mu ponudimo vaje za povezovanje.

Že v zgodnji fazi otroku pri kasnejšem pisanju v šoli izredno pomagajo naslednje vaje:

 • čečkanje,
 • barvanje,
 • pisanje s prstom po tleh, mivki, po zraku,
 • pisanje/barvanje s kredo po tleh, tabli,
 • pisanje s flomastrom po tabli, papirju,
 • pisanje/risanje na različno velike formate (A3, A4, A5),
 • povezovanje pik in barvanje,
 • vlečenje črt v omejenem črtovju,
 • vlečenje pisala po vzorcu in nadaljevanje zapisa vzorca, lahko tudi kombinacije črk in številk,
 • pisanje v črtovje (razmik med posamezno črtno naj bo najprej vsaj dva centimetra).

Delovni zvezek za učenje in poučevanje pisanja – pišem z desno roko

Delovni zvezek za učenje in poučevanje pisanja Z DESNO ROKO Kako pa ti pišeš? je edinstven učni pripomoček, ki predšolskim in šolskim otrokom v času spoznavanja s črkami in učenja pisanja nudi odličen poligon za vajo. Vaje v delovnem zvezku, ki so zasnovane na podlagi sodobnih razvojnih ter pedagoških smernic, otroku omogočajo prijeten stik s pisanjem, hkrati pa ga nežno usmerjajo, da so črke zapisane pravilno, pisava pa čitljiva.

Na 116 A4-straneh je na voljo več kot sto različnih vaj, s pomočjo katerih boste učitelji lahko lahkotno in razumljivo podprli veščino pisanja pri svojih učencih in učenkah, starši pa s pomočjo teh strokovno zasnovanih vaj na prijeten in zabaven način svoje otroke vpeljali v svet pravilnega in sproščenega pisanja.

Ta delovni zvezek je namenjen otrokom, ki pišejo z desno roko oziroma desničarjem.

ZA DESNIČARJE:

Kako pa ti pišeš – desna roka – Alenka Stare

Delovni zvezek za učenje in poučevanje pisanja – pišem z levo roko

Delovni zvezek za učenje in poučevanje pisanja Z LEVO ROKO Kako pa ti pišeš? je edinstven učni pripomoček, ki predšolskim in šolskim otrokom, ki pišejo z levo roko, v času spoznavanja s črkami in učenja pisanja, nudi odličen poligon za vajo. Vaje v delovnem zvezku, ki so zasnovane na podlagi sodobnih razvojnih ter pedagoških smernic, otroku omogočajo prijeten stik s pisanjem, hkrati pa ga nežno usmerjajo, da so črke zapisane pravilno, pisava pa čitljiva. Pri učenju pisanja so potrebe levičarjev pogosto spregledane oziroma zanemarjene, zato je prav, da imajo končno tudi oni na voljo vaje, ki so posebej prilagojene pisanju z levo roko. Na 116. A4-straneh je na voljo več kot sto različnih vaj, s pomočjo katerih boste učitelji lahko lahkotno in razumljivo podprli veščino pisanja pri svojih učencih in učenkah, ki pišejo z levo roko, starši pa s pomočjo teh strokovno zasnovanih vaj na prijeten in zabaven način svoje otroke vpeljali v svet pravilnega in sproščenega pisanja. Ta delovni zvezek je namenjen otrokom, ki pišejo z levo roko oziroma levičarjem.

Življenje je lepo! Alenka Stare, prof. def.