Po svojih večletnih izkušnjah pri delu z otroki sem kot specialna pedagoginja ugotovila, da je pomemben pogoj za veselje do branja, naučiti otroke pravilnega branja z razumevanjem, kajti branje brez razumevanja je res lahko mukotrpno, sploh če ga otrok »mora« vaditi dan za dnem. Če otrok v branju ne vidi smisla, potem se tudi ljubezen do knjig težko razvije, še manj pa do učenja. Razumljivo je, da branje brez razumevanja otrokom ne more prinesti pravega zadovoljstva. Ko otroci branje res usvojijo, je pravzaprav opravljena večina dela: temelj za veselje do učenja je postavljen!

Kaj je bralna pismenost in kdaj otrok razume besedilo?

Popolna bralna pismenost pomeni avtomatično prepoznavanje posameznih besed, ki sestavljajo besedne zveze, povedi, odstavke. Otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana, ko razume in med branjem samodejno prepozna posamezne besede, ki tvorijo besedilo. Brez razumevanja ni učenja in brez učenja ni napredka, zato je učenje branja resnično pomembna stvar!

Čeprav se sliši preprosto, se v praksi – na strani učenca ali učitelja – ob tem lahko pojavljajo izzivi.

Si tudi vi želite, da bi otroci, učenci RADI brali?

Kaj je s tem narobe?

Vse!!!!!

Zakaj?

Ker je bistvo v tem, da moramo otroke, učence najprej NAUČITI PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM!

Ko to NAREDIMO, smo naredili VSE!

Kako pa to narediti?

Se vam zdi, da je težko, celo nemogoče?

V resnici je popolnoma ENOSTAVNO.

Odnos do knjig, branja se gradi od rojstva naprej.

Tako kot pri vzgoji je tudi pri branju najpomembnejši zgled.

Če bo otrok od rojstva naprej obdan s knjigami, literaturo in ljudmi, ki berejo z veseljem, katerim branje nudi zadovoljstvo. Bo razvil pozitiven odnos do branja. Najverjetneje bo v procesu odraščanja branje tudi njemu nudilo zadovoljstvo.

Ni pa vedno tako.

Zato je naš edini cilj, da ga NAUČIMO PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM.

USTREZNA BRALNA PISMENOST POMENI avtomatično prepoznavanje besed. Otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana.

In to mu omogoča učenje!

Branje je osnova za učenje in razvoj posameznika. Najvišja stopnja bralne pismenosti pomeni, da otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana, v njem poišče informacije in ga kritično ovrednoti.

Branje mora biti tekoče. Otrok mora razumeti kaj prebere in to tudi pojasniti, opisati ter na koncu ovrednotiti. Ko govorimo o tekočem branju z razumevanjem imamo v mislih zmožnost natančnega, hitrega in nenapornega branja.

Otroci se sprva učijo, da berejo natančno, nato hitro, potem pa vključujejo značilnosti pisnega in govorjenega jezika, se pravi slovnico in naglašanje.

Ko otroci obvladajo temeljne bralne spretnosti, se lahko posvetijo razumevanju besedila.

Pomembno je, da najprej usvojimo tehniko branja, in se šele nato posvetimo razumevanju, saj le tekoče branje brez dodatne miselne aktivnosti v povezavi s samim dekodiranjem sprosti kognitivne miselne procese za namen razumevanja.

Kako brez težav vzgojiti mladega zadovoljnega bralca?

Otroka, ki še ne zna brati oziroma ne zna tekoče brati, ni potrebno distancirati od otrok ali učencev, ki že znajo tekoče brati ter prebrano tudi razumejo, kar je odlična novica! Otroci se lahko ne glede na nivo svojega znanja počutijo kot del skupine.

S pomočjo uporabe delovnega učbenika Kako pa ti bereš, avtorice Alenke Stare, prof. def.,  je mogoče na hiter, preprost in učinkovit način vzgojiti mlade in zadovoljne radovedne bralce in bralke ter celo knjižne molje! Gre za edinstven pristop, ki s pomočjo edinstvenega delovnega učbenika lajša proces učenja branja tako učiteljem kot učencem. Primeren je za učenje branja doma ali v šoli.

Odlična novica je, da se zdaj tudi vaši otroci, učenci lahko PRIDRUŽIJO vsem, KI ŽE ZNAJO TEKOČE BRATI IN PREBRANO TUDI RAZUMEJO.

Kako?
S pomočjo delovnega učbenika, ki je edini, v katerem je učenje branja predstavljeno na preprost, pravilen in učinkovit način!

▶️DELOVNI UČBENIK JE NAREJEN TOČNO TAKO, DA VSAK OTROK LAHKO DOSEŽE TEKOČE BRANJE Z RAZUMEVANJEM

Kako?
▶️S pomočjo 116 zabavnih in skrbno načrtovanih strani, ki vas vodijo od začetka do konca učenja branja z razumevanjem.
▶️POHITITE IN SI ZAGOTOVITE SVOJ IZVOD na spodnji povezavi
https://alenkastare.si/izdelek/branje/
Alenka Stare, prof. def.
Življenje je lepo!?