»Opazovati žito, ki raste, cvetove, ki se razpirajo; globoko vdihniti ob zorani njivi ali lopati; brati, razmišljati, ljubiti, upati, moliti – zaradi teh stvari postanejo LJUDJE SREČNEJŠI.« (John Ruskin)

,

KAKŠNO SPRIČEVALO IMAŠ?

Proti koncu šolskega leta se starši veliko preveč ukvarjajo s spričevali in ocenami svojih otrok in posledično tudi otroci.

Kaj pa vi mislite?

Kakšne ocene si želite za svojega otroka?

So vaše želje usklajene s sposobnostmi vaših otrok?

Jaz glede ocen svojih otrok nimam nobenih želja. Želim si, da bosta srečni in zadovoljni v svoji koži. Če z ocenami nista zadovoljni, bosta najbrž v prihodnje v šolsko delo vložili več truda in s tem pridobili tudi več zadovoljstva. Seveda vse to izhaja iz veščin in znanj, ki jih otrok pridobi v predšolskem obdobju skozi zgled v ožji družini.

Ocenjevanje in popravljanje ocen proti koncu šolskega leta ustvarja stresno obdobje za otroke, velikokrat tudi cele družine.

Zato si želim, da bi z ocenjevanjem v vseh šolah zaključili že pred junijem.

In da bi ocene bile zgolj v domeni otrok, saj je to pokazatelj njihovega dela in truda, ne pa njihovih staršev.

Vsekakor pa velja razmisliti o sistemu popravnih izpitov.

Zakaj?

Ker nekako ne razumem, da nekdo obiskuje šolo 10 mesecev in ne usvoji tako imenovanih minimalnih standardov znanja pri nekem predmetu in potem v enem izpitu opravi vse za nazaj? In to sredi poletja!

Kdo je kriv za to?

Otroci ali učitelji?

Če pomislim, kaj se ocenjuje, kako se ocenjuje in oprostite, včasih tudi kdo ocenjuje. Ja, ocenjevanje v naših šolah bi res morali konkretno prevetriti. Ocenjevanje znanja bi vedno moralo temeljiti na konkretnih in neodvisnih merilih. In seveda pred tem poučevanje.

Čas je za sonce, gozd, travnik, potok in doooolgčaaaaas.

Ne glede na spričevala in paleto ocen od 1 do 5 naj imajo vsi otroci brezskrbne poletne dni in seveda tudi vi starši. Tako kot odrasli tudi otroci potrebujejo dopust in brezskrbne poletne dni.

Poletje je že tu. In od 24. 06. tudi počitnice. Takrat je potrebno odložiti šolo do 1. septembra.

Vem, da marsikdo želi nadoknaditi »izgubljena« znanja med poletjem, vendar si iskreno želim, da so pričakovanja staršev v skladu s sposobnostmi otrok. Učenje in posledično ocene morajo biti skrb in delo otrok. Ne staršev!

Med vsemi šolskimi obveznostmi in ocenami je zares pomembno zgolj to, da vaš otrok zraste v uspešnega in zadovoljnega posameznika. V ta namen pa potrebuje najprej spodbudno predšolsko obdobje brez elektronskih naprav, v prvi triadi pa se mora naučiti tekočega branja z razumevanjem, uspešnega računanja in čitljivega pisanja.

Želim vam lepe poletne dni.

,

Več gradiv in informacij poiščite na spletni strani: https://alenkastare.si/trgovina/

,

Življenje je lepo! Alenka Stare, prof. def.