Učenje in poučevanje branja

Kdaj?

▶četrtek, 20.10.2022

▶18.00 – 19.30

▶na daljavo/aplikacija ZOOM

▶kotizacija 49 eur

▶gradivo

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

 • pravilno poučevanje in učenje branja
 • 10 stopenj bralne pismenosti
 • vaje za urjenje tehnike branja
 • preprečevanje napak pri branju
 • učne težave na področju branja

Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com

Si tudi vi želite, da bi otroci, učenci RADI brali?

Kaj je s tem narobe?

Vse!!!!!

Zakaj?

Ker je bistvo v tem, da moramo otroke, učence najprej NAUČITI PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM!

Ko to NAREDIMO, smo naredili VSE!

Kako pa to narediti?

Se vam zdi, da je težko, celo nemogoče?

V resnici je popolnoma ENOSTAVNO.

Odnos do knjig, branja se gradi od rojstva naprej.

Tako kot pri vzgoji je tudi pri branju najpomembnejši zgled.

Če bo otrok od rojstva naprej obdan s knjigami, literaturo in ljudmi, ki berejo z veseljem, katerim branje nudi zadovoljstvo. Bo razvil pozitiven odnos do branja. Najverjetneje bo v procesu odraščanja branje tudi njemu nudilo zadovoljstvo.

Ni pa vedno tako.

Zato je naš edini cilj, da ga NAUČIMO PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM.

USTREZNA BRALNA PISMENOST POMENI avtomatično prepoznavanje besed. Otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana.

In to mu omogoča učenje!

Branje je osnova za učenje in razvoj posameznika. Najvišja stopnja bralne pismenosti pomeni, da otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana, v njem poišče informacije in ga kritično ovrednoti.

Branje mora biti tekoče. Otrok mora razumeti kaj prebere in to tudi pojasniti, opisati ter na koncu ovrednotiti. Ko govorimo o tekočem branju z razumevanjem imamo v mislih zmožnost natančnega, hitrega in nenapornega branja.

Otroci se sprva učijo, da berejo natančno, nato hitro, potem pa vključujejo značilnosti pisnega in govorjenega jezika, se pravi slovnico in naglašanje.

Ko otroci obvladajo temeljne bralne spretnosti, se lahko posvetijo razumevanju besedila.

Pomembno je, da najprej usvojimo tehniko branja, in se šele nato posvetimo razumevanju, saj le tekoče branje brez dodatne miselne aktivnosti v povezavi s samim dekodiranjem sprosti kognitivne miselne procese za namen razumevanja.

10 stopenjski model bralne pismenosti

POSLUŠANJE

Otrok od rojstva naprej razvija veščine, ki pripomorejo k uspešni bralni pismenosti (pravljice, zgodbe). Poslušanje krepi besedni zaklad. Vsak večer otroku povemo/preberemo pravljico, zgodbo. Ob branju bodimo pozorni na intonacijo.

PRIPOVEDOVANJE

Otroku od rojstva naprej pripovedujemo in ga kasneje ob razvoju govora spodbujamo, da tudi on nam pripoveduje.

POGOVARJANJE

Razvoj pravilnega govora pomembno prispeva k uspešnemu razvoju branja. Zato spodbujajmo govor in se z otrokom veliko pogovarjajmo o vsakdanjih stvareh.

ORIENTACIJA

Razvoj orientacije je pomemben za pravilno sledenje pri učenju branja. Od leve proti desni. Orientacijo urimo v vsakodnevnem življenju (priprava jedilnega pribora, oblačenje, slačenje, barvanje …).

ČRKE

Otrok mora poznati vse črke, preden se začne učiti brati. Posamezne črke mora prepoznati takoj.

ANALIZA SLIŠANEGA

Analiza slišanega se vzpostavlja že na prvih treh stopnjah na nezavednem nivoju. Ko usvojimo črke se začnemo učiti analize posameznih besed (glasovi, zlogi …).

VEZAVA

Branje je vezan proces. Črke med seboj povežemo v celoto.

BRALNA TEHNIKA

Bralno tehniko izurimo do te mere, da je branje tekoče, brez zatikanja.

RAZUMEVANJE

Ko so vse stopnje dobro usvojene, se začnemo ukvarjati z razumevanjem prebranega. Vsako besedo, poved in besedilo obnovimo.

VREDNOTENJE

Vrednotenje prebranih besedil je zadnja in najpomembnejša stopnja bralne pismenosti. Omogoča nam svobodno in samostojno življenje.

Pri učenju in poučevanju branja je potrebno slediti naštetim stopnjam, da smo lahko uspešni.

Vse o bralni pismenosti si lahko preberete v priročniku Učenje in poučevanje v prvih treh razredih.

Vaje za učinkovito učenje in poučevanje branja pa najdete v delovnem učbeniku Kako pa ti bereš?

Zagotovi si svoj izvod še danes:

🟠PRIROČNIK UČENJE IN POUČEVANJE V PRVIH TREH RAZREDIH

▶https://alenkastare.si/izdelek/ucenje-in-poucevanje-v-prvih-treh-razredih-prirocnik/

🟡DELOVNI UČBENIK KAKO PA TI BEREŠ?

▶https://alenkastare.si/izdelek/branje/

▶️Kaj pravijo udeleženci?

»Hvala za vaše predavanje. Uporabno zelo.«

»Hvala, bilo je zelo konkretno in koristno.«

»Zelo uporabno predavanje, hvala za konkretne primere vaj.«

»Odlično povedano, zelo realno. Všeč mi je, da ste povedali dejstva brez olepšav.«

»Hvala, zelo poučno predavanje, podprto s konkretnimi napotki.«

»Hvala, odlično predavanje. Predvsem so mi všeč konkretni primeri in nasveti.«

Učenje in poučevanje v prvih treh razredih

Kdaj?
26. 11. 2022

8.00 – 15.00

Kje?
NA DALJAVO (APLIKACIJA ZOOM)

Zakaj? Zato, da bomo skupaj ustvarili prijeten prostor za vas in vaše učence ter omogočili vsem otrokom uspešen razvoj. Na seminarju, boste spoznali različne načine učenja in poučevanja, ki pripomorejo k ustvarjanju uspešnega šolskega prostora, v katerem se vsak otrok lahko razvija v skladu s svojimi sposobnostmi. Šolo pa počasi spremenimo v prijeten prostor za vse učitelje in učence.

»Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od učitelja ali prebral v učbeniku.« (Herbert Spencer)

▶️Seminar je namenjen ravnateljem, učiteljem prve triade, učiteljem podaljšanega bivanja, specialnim pedagogom, pedagogom, svetovalnim delavcem, socialnim pedagogom in strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Učenje in poučevanje je proces v katerega smo vključeni vsi, ki kakorkoli prekrižamo pot otrokom. Otroci se učijo od odraslih, staršev in učiteljev. Predvsem pa jih posnemajo. Največ jih naučimo z zgledom in če jim pustimo, da sami raziskujejo svet. Mi smo le v vlogi opazovalca in pomočnika.

Naš sistem je narejen tako, da gredo otroci v šolo v šestem letu starosti. Lahko bi razpravljali o smiselnosti ali nesmiselnosti tega, vendar nam trenutno to ne koristi. Sistem je »ok«. Mi izvajalci pa moramo iz njega narediti najboljše.

Učenje temelji na naših predhodnih izkušnjah in znanjih. Te so pri vsakem posamezniku drugačne. V procesu učenja pravilne spodbujamo, napačne korigiramo. Naš namen je, da skozi različne pristope omogočimo otrokom učinkovito sprejemanje na novo pridobljenih znanj in sposobnost reševanja novih problemov.

PROGRAM SEMINARJA:

 • Proces učenja in poučevanja.
 • Razvoj povprečnega otroka.
 • Vstop v šolo.
 • Splošna poučenost.
 • Samostojnost in skrb zase.
 • Delovne in učne navade.
 • Prijeten prostor za vse učitelje in učence.
 • Učne težave.
 • Čustveni razvoj otroka.
 • Vedenje in védenje.
 • Gibalne spretnosti.
 • Gibalna abeceda (osnovne oblike gibanje).
 • Gibalne vaje za ravnotežje in koordinacijo.
 • Poučevanje skozi gibanje.
 • Vključevanje gibalnih spretnosti v učenje in poučevanje.
 • Grafomotorične spretnosti.
 • Pisanje in drža pisala.
 • Učenje in poučevanje branja: 10 stopenjski model bralne pismenosti: poslušanje, pripovedovanje, pogovarjanje, orientacija, črke, analiza slišanega, vezava, bralna tehnika, razumevanje, vrednotenje.
 • Učenje in poučevanje osnovnih matematičnih spretnosti: razvrščanje, primerjanje, štetje, preštevanje, številska vrsta, seštevanje, količina, koliko, odštevanje, besedilne naloge, poštevanka, deljenje, stotični kvadrat, desetice, enice, stotice.

Kotizacija: 89,00 eur

Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com

Za udeležbo na seminarju prejmete gradivo v tiskani obliki in potrdilo o udeležbi. (8 ur – 0,5 točke)

▶️Kaj pravijo udeleženci?

»Hvala za odličen seminar, ki je bil koristen in zelo izčrpen.«
»Odličen seminar z mnogo koristnimi nasveti.«
»Zelo koristno izobraževanje, hvala za deljeno znanje in izkušnje.«
»Zelo dobro predavanje iz katerega sem izvedela veliko novega in mi bo pomagalo pri delu v službi.«
»Hvala gospa Alenka za zelo aktiven seminar, izredno podkrepljen s primeri iz prakse, za sproščen seminar in pogovor med vsemi udeleženci, kot tudi podajanja koristnih nasvetov in rešitev s strani vseh nas.«
»Hvala Vam za vse – za Vaše bogato strokovno znanje. Z vsem se popolnoma strinjam in bom uporabila pri svojem delu. Čestitke in globok poklon.«
»Hvala za resnično uporabno in poučno predavanje. Pridobila veliko koristnih informacij.«

Vzgojno zahtevni otroci

Kdaj?
12. 11. 2022

8.00 – 15.00

Kje?
NA DALJAVO (APLIKACIJA ZOOM)

Zakaj?
Ker želimo vzgajati zadovoljne in srečne posameznike, ki bodo soustvarjali uspešno družbo!

»Če bi zdravnik, odvetnik ali zobozdravnik imel vseskozi v svoji pisarni štirideset ljudi, od katerih bi vsi imeli različne potrebe, in nekateri od njih ne bi želeli biti tam, zato bi povzročali težave, in bi moral zdravnik, odvetnik ali zobozdravnik brez vsake pomoči z vso strokovno odličnostjo skrbeti zanje devet mesecev, potem bi si morda lahko predstavljal učiteljevo delo.« (Donald D. Quinn)

▶️Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem in staršem v vzgoji in izobraževanju.

Odraščala sem v majhni vasici na Štajerskem, kjer smo se otroci vse od zgodnjega otroštva igrali na dvorišču, v bližnji gramozni jami, vrtu. Povsod, samo v hiši smo preživeli bolj malo časa. Na televiziji je bilo nekaj slabih, migetajočih programov, ki niso privabljali otroškega pogleda. Morda risanka pred večernimi poročili, če je nismo zamudili, ker smo bili preveč zaposleni s postavljanjem lesenih hišic na drevesih, izdelovanjem splavov, ki so pluli kakšna 2 metra v veliki luži gramozne jame, ki smo jo v poletnih mesecih uporabljali za bazen. Ni nas skrbela umazanija, zanimala nas je le brezskrbna igra. Tudi najmlajše brate in sestrice smo kmalu jemali s seboj na naše vsakodnevne potepe in dogodivščine. Vsi smo se družili med seboj, ne glede na učne težave, vzgojne probleme ali socialno-ekonomski status. Osnovna šola je bila bolj ali manj dolgočasna. Brez nekih presežkov. Učiteljev smo se bali in jih tudi spoštovali, ker so nam tako rekli. Ubogali smo. Če se je slučajno pripetilo, da te je gospod ravnatelj poklical v svojo pisarno, je to bilo zelo hudo. Tega smo se vsi bali. A kljub vsem »težavam« smo odrasli v dobre ljudi. Ali pa morda zaradi njih. In tudi z današnjimi otroki bo tako. To je dejstvo, ne glede na vse načine vzgoje in izobraževanja, ki jih danes poznamo. Seveda je pomembno, da starši, vzgojitelji, učitelji, sosedje in vsi, ki nam otroci prekrižajo pot, stremimo k zadovoljnim posameznikom, ki bodo doprinesli k ustvarjanju uspešne družbe. Ne morem mimo dejstva, da je največji cilj vzgoje, da znamo živeti tukaj in zdaj zadovoljni, veseli, srečni ne glede na vse okoliščine. Edini recept za to pa je, da smo sami zadovoljni in srečni ljudje. Saj zgledi vlečejo.

Zakaj imamo v današnjem času vedno več nezadovoljnih, nesrečnih posameznikov? Vzrokov je več, eden zagotovo današnja družba, kjer informacije potujejo s svetlobno hitrostjo. Danes imamo natančno statistiko koliko vzgojno zahtevnih otrok imamo v slovenskih šolah, vrtcih.

Naš skupen cilj je, da se otrok nauči nadzorovati svoje lastno vedenje ter ustvariti takšno okolje, v katerem se bo otrok to najhitreje naučil.

Na seminarju bomo odgovorili na najpomembnejša vprašanja o vzgojno zahtevnih otrocih ter podali konkretne rešitve za uspešno delo z njimi.

PROGRAM SEMINARJA:

 • Kdo so vzgojno zahtevni otroci?
 • Zakaj jih je vsak dan več?
 • Katere težave so v zadnjem času najbolj pogoste?
 • Vzgoja ali izobraževanje?
 • Vzgojni načrt, hišni red, ustrezni koraki do vzpostavitve prijetnega okolja v šoli, zavodu.
 • Delo s skupino.
 • Konkretni načrt za uspešno delo s skupino.
 • 10 korakov uspešnega reševanja težav.
 • Konkretni primeri dela z otroki v praksi.
 • Šola prihodnosti.

Kotizacija: 89,00 eur

Za udeležbo na seminarju prejmete gradivo v tiskani obliki in potrdilo o udeležbi. (8 ur – 0,5 točke)

Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com

▶️Kaj pravijo udeleženci?

»Hvala za iskrenost in odlično predstavitev!«

»Hvala za super predavanje. Vesela sem vseh konkretnih predlogov.«

»Hvala lepa! Zelo prijetno vas je poslušati in vedno se lahko nekaj novega naučimo.«

»Hvala za vse konkretne predloge. Bilo je super!«

»Odličen seminar, takih bi moralo biti več.«

»Hvala za odlično predavanje. Posebej so mi bili všeč praktični primeri.«

»Hvala za res dobro predavanje, konkretne primere in nove ideje!«