Učenje in poučevanje v prvih treh razredih

Kdaj?
09. 04. 2022

Kje?
NA DALJAVO (APLIKACIJA ZOOM)

Zakaj? Zato, da bomo skupaj ustvarili prijeten prostor za vas in vaše učence ter omogočili vsem otrokom uspešen razvoj. Na seminarju, boste spoznali različne načine učenja in poučevanja, ki pripomorejo k ustvarjanju uspešnega šolskega prostora, v katerem se vsak otrok lahko razvija v skladu s svojimi sposobnostmi. Šolo pa počasi spremenimo v prijeten prostor za vse učitelje in učence.

Seminar je namenjen ravnateljem, učiteljem prve triade, učiteljem podaljšanega bivanja, specialnim pedagogom, pedagogom, svetovalnim delavcem, socialnim pedagogom in strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Učenje in poučevanje je proces v katerega smo vključeni vsi, ki kakorkoli prekrižamo pot otrokom. Otroci se učijo od odraslih, staršev in učiteljev. Predvsem pa jih posnemajo. Največ jih naučimo z zgledom in če jim pustimo, da sami raziskujejo svet. Mi smo le v vlogi opazovalca in pomočnika.

Naš sistem je narejen tako, da gredo otroci v šolo v šestem letu starosti. Lahko bi razpravljali o smiselnosti ali nesmiselnosti tega, vendar nam trenutno to ne koristi. Sistem je »ok«. Mi izvajalci pa moramo iz njega narediti najboljše.

Učenje temelji na naših predhodnih izkušnjah in znanjih. Te so pri vsakem posamezniku drugačne. V procesu učenja pravilne spodbujamo, napačne korigiramo. Naš namen je, da skozi različne pristope omogočimo otrokom učinkovito sprejemanje na novo pridobljenih znanj in sposobnost reševanja novih problemov.

PROGRAM SEMINARJA:

  • Proces učenja in poučevanja.
   Razvoj povprečnega otroka.
   Vstop v šolo.
   Splošna poučenost.
   Samostojnost in skrb zase.
   Delovne in učne navade.
   Prijeten prostor za vse učitelje in učence.
   Učne težave.
   Čustveni razvoj otroka.
   Vedenje in védenje.
  • Gibalne spretnosti.
   Gibalna abeceda (osnovne oblike gibanje).
   Gibalne vaje za ravnotežje in koordinacijo.
   Poučevanje skozi gibanje.
   Vključevanje gibalnih spretnosti v učenje in poučevanje.
   Grafomotorične spretnosti.
   Pisanje in drža pisala.
  • Učenje in poučevanje branja: 10 stopenjski model bralne pismenosti: poslušanje, pripovedovanje, pogovarjanje, orientacija, črke, analiza slišanega, vezava, bralna tehnika, razumevanje, vrednotenje.
  • Učenje in poučevanje osnovnih matematičnih spretnosti: razvrščanje, primerjanje, štetje, preštevanje, številska vrsta, seštevanje, količina, koliko, odštevanje, besedilne naloge, poštevanka, deljenje, stotični kvadrat, desetice, enice, stotice.

Kotizacija: 69,00 eur

Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com

Za udeležbo na seminarju prejmete gradivo v tiskani obliki in potrdilo o udeležbi. (8 ur – 0,5 točke)

 »Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od učitelja ali prebral v učbeniku.« (Herbert Spencer)

Vzgojno zahtevni otroci

Kdaj?
02. 04. 2022

Kje?
NA DALJAVO (APLIKACIJA ZOOM)

Zakaj?
Ker želimo vzgajati zadovoljne in srečne posameznike, ki bodo soustvarjali uspešno družbo!

Seminar je namenjen vsem strokovnim delavcem in staršem v vzgoji in izobraževanju.

Odraščala sem v majhni vasici na Štajerskem, kjer smo se otroci vse od zgodnjega otroštva igrali na dvorišču, v bližnji gramozni jami, vrtu. Povsod, samo v hiši smo preživeli bolj malo časa. Na televiziji je bilo nekaj slabih, migetajočih programov, ki niso privabljali otroškega pogleda. Morda risanka pred večernimi poročili, če je nismo zamudili, ker smo bili preveč zaposleni s postavljanjem lesenih hišic na drevesih, izdelovanjem splavov, ki so pluli kakšna 2 metra v veliki luži gramozne jame, ki smo jo v poletnih mesecih uporabljali za bazen. Ni nas skrbela umazanija, zanimala nas je le brezskrbna igra. Tudi najmlajše brate in sestrice smo kmalu jemali s seboj na naše vsakodnevne potepe in dogodivščine. Vsi smo se družili med seboj, ne glede na učne težave, vzgojne probleme ali socialno-ekonomski status. Osnovna šola je bila bolj ali manj dolgočasna. Brez nekih presežkov. Učiteljev smo se bali in jih tudi spoštovali, ker so nam tako rekli. Ubogali smo. Če se je slučajno pripetilo, da te je gospod ravnatelj poklical v svojo pisarno, je to bilo zelo hudo. Tega smo se vsi bali. A kljub vsem »težavam« smo odrasli v dobre ljudi. Ali pa morda zaradi njih. In tudi z današnjimi otroki bo tako. To je dejstvo, ne glede na vse načine vzgoje in izobraževanja, ki jih danes poznamo. Seveda je pomembno, da starši, vzgojitelji, učitelji, sosedje in vsi, ki nam otroci prekrižajo pot, stremimo k zadovoljnim posameznikom, ki bodo doprinesli k ustvarjanju uspešne družbe. Ne morem mimo dejstva, da je največji cilj vzgoje, da znamo živeti tukaj in zdaj zadovoljni, veseli, srečni ne glede na vse okoliščine. Edini recept za to pa je, da smo sami zadovoljni in srečni ljudje. Saj zgledi vlečejo.

Zakaj imamo v današnjem času vedno več nezadovoljnih, nesrečnih posameznikov? Vzrokov je več, eden zagotovo današnja družba, kjer informacije potujejo s svetlobno hitrostjo. Danes imamo natančno statistiko koliko vzgojno zahtevnih otrok imamo v slovenskih šolah, vrtcih.

Naš skupen cilj je, da se otrok nauči nadzorovati svoje lastno vedenje ter ustvariti takšno okolje, v katerem se bo otrok to najhitreje naučil.

Na seminarju bomo odgovorili na najpomembnejša vprašanja o vzgojno zahtevnih otrocih ter podali konkretne rešitve za uspešno delo z njimi.

PROGRAM SEMINARJA:

 • Kdo so vzgojno zahtevni otroci?
 • Zakaj jih je vsak dan več?
 • Katere težave so v zadnjem času najbolj pogoste?
 • Vzgoja ali izobraževanje?
 • Vzgojni načrt, hišni red, ustrezni koraki do vzpostavitve prijetnega okolja v šoli, zavodu.
 • Delo s skupino.
 • Konkretni načrt za uspešno delo s skupino.
 • 10 korakov uspešnega reševanja težav.
 • Konkretni primeri dela z otroki v praksi.
 • Šola prihodnosti.

Kotizacija: 69,00 eur

Za udeležbo na seminarju prejmete gradivo v tiskani obliki in potrdilo o udeležbi. (8 ur – 0,5 točke)

Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com

»Če bi zdravnik, odvetnik ali zobozdravnik imel vseskozi v svoji pisarni štirideset ljudi, od katerih bi vsi imeli različne potrebe, in nekateri od njih ne bi želeli biti tam, zato bi povzročali težave, in bi moral zdravnik, odvetnik ali zobozdravnik brez vsake pomoči z vso strokovno odličnostjo skrbeti zanje devet mesecev, potem bi si morda lahko predstavljal učiteljevo delo.« (Donald D. Quinn)