Učenje in poučevanje v prvih treh razredih

Kdaj?

kmalu na voljo (prijavite se na naše novičke in boste obveščeni)

Kje?
na daljavo/aplikacija ZOOM

Zakaj?
Zato, da bomo skupaj ustvarili prijeten prostor za vas in vaše učence ter omogočili vsem otrokom uspešen razvoj. Na seminarju boste spoznali različne načine učenja in poučevanja, ki pripomorejo k ustvarjanju uspešnega šolskega prostora, v katerem se vsak otrok lahko razvija v skladu s svojimi sposobnostmi.

»Uspešen učitelj ni več nekdo, ki z višine pod visokim pritiskom zliva znanje v pasivne posode… Je starejši učenec, ki si prizadeva pomagati svojim mlajšim kolegom.« (Sir William Osler)

ZA KOGA?

▶️za ravnatelje, učitelje prve triade, učitelje podaljšanega bivanja, specialne pedagoge, pedagoge, svetovalne delavce, socialne pedagoge in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Na seminarju boste preko različnih delavnic spoznali načine učenja in poučevanja, ki omogočajo, da vsi otroci lažje, enostavneje in bolj učinkovito usvojijo osnove gibalnega razvoja, finomotoričnih spretnosti, govora, jezika, pred-matematičnih spretnosti, branja, pisanja, računanja in samostojnosti. Šolo pa počasi spremenimo v prijeten prostor za vse učitelje in učence.

Izvedeli boste vse o učinkovitem učenju in poučevanju branja, pisanja in računanja, ne glede na morebitne težave otrok.

Kaj se morajo otroci naučiti v prvih treh razredih?

PROGRAM SEMINARJA:

 • Proces učenja in poučevanja.
  Razvoj povprečnega otroka.
  Vstop v šolo.
  Splošna poučenost.
  Samostojnost in skrb zase.
  Delovne in učne navade.
  Prijeten prostor za vse učitelje in učence.
  Učne težave.
  Čustveni razvoj otroka.
  Vedenje in védenje.
 • Gibalne spretnosti.
  Gibalna abeceda (osnovne oblike gibanje).
  Gibalne vaje za ravnotežje in koordinacijo.
  Poučevanje skozi gibanje.
  Vključevanje gibalnih spretnosti v učenje in poučevanje.
  Grafomotorične spretnosti.
  Pisanje in drža pisala.
 • Učenje in poučevanje branja: 10 stopenjski model bralne pismenosti: poslušanje, pripovedovanje, pogovarjanje, orientacija, črke, analiza slišanega, vezava, bralna tehnika, razumevanje, vrednotenje.
 • Učenje in poučevanje osnovnih matematičnih spretnosti: razvrščanje, primerjanje, štetje, preštevanje, številska vrsta, seštevanje, količina, koliko, odštevanje, besedilne naloge, poštevanka, deljenje, stotični kvadrat, desetice, enice, stotice.

Kotizacija: 89,00 eur

Za udeležbo na seminarju prejmete gradivo v tiskani obliki in potrdilo o udeležbi. (8 ur – 0,5 točke)

Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com

▶️Kaj pravijo udeleženci?
»Hvala za odličen seminar, ki je bil koristen in zelo izčrpen.«
»Odličen seminar z mnogo koristnimi nasveti.«
»Zelo koristno izobraževanje, hvala za deljeno znanje in izkušnje.«
»Zelo dobro predavanje, iz katerega sem izvedela veliko novega in mi bo pomagalo pri delu v službi.«
»Hvala, gospa Alenka, za zelo aktiven seminar, izredno podkrepljen s primeri iz prakse, za sproščen seminar in pogovor med vsemi udeleženci kot tudi podajanja koristnih nasvetov in rešitev s strani vseh nas.«
»Hvala Vam za vse – za Vaše bogato strokovno znanje. Z vsem se popolnoma strinjam in bom uporabila pri svojem delu. Čestitke in globok poklon.«
»Hvala za resnično uporabno in poučno predavanje. Pridobila veliko koristnih informacij.«

Vzgojno zahtevni otroci

Kdaj?

kmalu na voljo (prijavite se na naše novičke in boste obveščeni)

Kje?
APLIKACIJA ZOOM (NA DALJAVO)

Zakaj?
Ker želimo vzgajati zadovoljne posameznike, ki bodo soustvarjali uspešno družbo!

Kako vzgajati vzgojno zahtevnega otroka? Katere duševne motnje so v porastu in kako se soočati z njimi? Težave, ki nastanejo zaradi pretirane uporabe elektronskih naprav in kako jih reševati? Kako v času elektronskih naprav socializirati otroka? Kako se spopadati z zahtevami sodobne družbe?

Program:

 • Kdo so vzgojno zahtevni otroci?
 • Zakaj jih je vsak dan več?
 • Katere težave so v zadnjem času najbolj pogoste?
 • Vzgoja ali izobraževanje?

▶️Na seminarju bomo odgovorili na najpomembnejša vprašanja o vzgojno zahtevnih otrocih ter podali konkretne rešitve za uspešno delo z njimi.

PROGRAM SEMINARJA:

 • Kdo so vzgojno zahtevni otroci?
 • Zakaj jih je vsak dan več?
 • Katere težave so v zadnjem času najbolj pogoste?
 • Vzgoja ali izobraževanje?
 • Vzgojni načrt, hišni red, ustrezni koraki do vzpostavitve prijetnega okolja v šoli, zavodu.
 • Delo s skupino.
 • Konkretni načrt za uspešno delo s skupino.
 • 10 korakov uspešnega reševanja težav.
 • Konkretni primeri dela z otroki v praksi.
 • Šola prihodnosti.

Kotizacija: 89,00 eur

Za udeležbo na seminarju prejmete gradivo v tiskani obliki in potrdilo o udeležbi. (8 ur – 0,5 točke)

Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com

▶️Kaj pravijo udeleženci?

»Hvala za iskrenost in odlično predstavitev!«

»Hvala za super predavanje. Vesela sem vseh konkretnih predlogov.«

»Hvala lepa! Zelo prijetno vas je poslušati in vedno se lahko nekaj novega naučimo.«

»Hvala za vse konkretne predloge. Bilo je super!«

»Odličen seminar, takih bi moralo biti več.«

»Hvala za odlično predavanje. Posebej so mi bili všeč praktični primeri.«

»Hvala za res dobro predavanje, konkretne primere in nove ideje!«

Učenje in poučevanje branja

Kdaj?

kadarkoli imate čas

predavanje Učenje in poučevanje branja – Alenka Stare

Kje?
APLIKACIJA ZOOM (NA DALJAVO)

Komu je namenjen?
Za starše, strokovne delavce in učitelje

Program:

 • pravilno poučevanje in učenje branja
 • 10 stopenj bralne pismenosti
 • vaje za urjenje tehnike branja
 • preprečevanje napak pri branju
 • učne težave na področju branja

Si tudi vi želite, da bi otroci, učenci, RADI brali?

Kaj je s tem narobe?

Vse!!!!!

Zakaj?

Ker je bistvo v tem, da moramo otroke, učence najprej NAUČITI PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM!

Ko to NAREDIMO, smo naredili VSE!

Kako pa to narediti?

Se vam zdi, da je težko, celo nemogoče?

V resnici je popolnoma ENOSTAVNO.

Odnos do knjig in branja se gradi od rojstva naprej.

Tako kot pri vzgoji je tudi pri branju najpomembnejši zgled.

Če bo otrok od rojstva naprej obdan s knjigami, literaturo in ljudmi, ki berejo z veseljem, katerim branje nudi zadovoljstvo. Bo razvil pozitiven odnos do branja. Najverjetneje bo v procesu odraščanja branje tudi njemu nudilo zadovoljstvo.

Ni pa vedno tako.

Zato je naš edini cilj, da ga NAUČIMO PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM.

USTREZNA BRALNA PISMENOST POMENI avtomatično prepoznavanje besed. Otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana.

In to mu omogoča učenje!

Branje je osnova za učenje in razvoj posameznika. Najvišja stopnja bralne pismenosti pomeni, da otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana, v njem poišče informacije in ga kritično ovrednoti.

Branje mora biti tekoče. Otrok mora razumeti kaj prebere in to tudi pojasniti, opisati ter na koncu ovrednotiti. Ko govorimo o tekočem branju z razumevanjem, imamo v mislih zmožnost natančnega, hitrega in nenapornega branja.

Otroci se sprva učijo, da berejo natančno, nato hitro, potem pa vključujejo značilnosti pisnega in govorjenega jezika, se pravi slovnico in naglašanje.

Ko otroci obvladajo temeljne bralne spretnosti, se lahko posvetijo razumevanju besedila.

Pomembno je, da najprej usvojimo tehniko branja in se šele nato posvetimo razumevanju, saj le tekoče branje brez dodatne miselne aktivnosti v povezavi s samim dekodiranjem sprosti kognitivne miselne procese za namen razumevanja.

10 stopenjski model bralne pismenosti

POSLUŠANJE

Otrok od rojstva naprej razvija veščine, ki pripomorejo k uspešni bralni pismenosti (pravljice, zgodbe). Poslušanje krepi besedni zaklad. Vsak večer otroku povemo/preberemo pravljico ali zgodbo. Ob branju bodimo pozorni na intonacijo.

PRIPOVEDOVANJE

Otroku od rojstva naprej pripovedujemo in ga kasneje ob razvoju govora spodbujamo, da tudi on nam pripoveduje.

POGOVARJANJE

Razvoj pravilnega govora pomembno prispeva k uspešnemu razvoju branja. Zato spodbujajmo govor in se z otrokom veliko pogovarjajmo o vsakdanjih stvareh.

ORIENTACIJA

Razvoj orientacije je pomemben za pravilno sledenje pri učenju branja. Od leve proti desni. Orientacijo urimo v vsakodnevnem življenju (priprava jedilnega pribora, oblačenje, slačenje, barvanje …).

ČRKE

Otrok mora poznati vse črke, preden se začne učiti brati. Posamezne črke mora prepoznati takoj.

ANALIZA SLIŠANEGA

Analiza slišanega se vzpostavlja že na prvih treh stopnjah na nezavednem nivoju. Ko usvojimo črke, se začnemo učiti analize posameznih besed (glasovi, zlogi …).

VEZAVA

Branje je vezan proces. Črke med seboj povežemo v celoto.

BRALNA TEHNIKA

Bralno tehniko izurimo do te mere, da je branje tekoče, brez zatikanja.

RAZUMEVANJE

Ko so vse stopnje dobro usvojene, se začnemo ukvarjati z razumevanjem prebranega. Vsako besedo, poved in besedilo obnovimo.

VREDNOTENJE

Vrednotenje prebranih besedil je zadnja in najpomembnejša stopnja bralne pismenosti. Omogoča nam svobodno in samostojno življenje.

Pri učenju in poučevanju branja je potrebno slediti naštetim stopnjam, da smo lahko uspešni.

Vse o bralni pismenosti si lahko preberete v priročniku Učenje in poučevanje v prvih treh razredih.

Vaje za učinkovito učenje in poučevanje branja pa najdete v delovnem učbeniku Kako pa ti bereš?

Zagotovi si svoj izvod še danes:

?PRIROČNIK UČENJE IN POUČEVANJE V PRVIH TREH RAZREDIH

▶https://alenkastare.si/izdelek/ucenje-in-poucevanje-v-prvih-treh-razredih-prirocnik/

?DELOVNI UČBENIK KAKO PA TI BEREŠ?

▶https://alenkastare.si/izdelek/branje/

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

 • pravilno poučevanje in učenje branja
 • 10 stopenj bralne pismenosti
 • vaje za urjenje tehnike branja
 • preprečevanje napak pri branju
 • učne težave na področju branja

Čas trajanja: 90 min.

Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com

▶️Kaj pravijo udeleženci?

»Hvala za vaše predavanje. Uporabno, zelo.«

»Hvala, bilo je zelo konkretno in koristno.«

»Zelo uporabno predavanje, hvala za konkretne primere vaj.«

»Odlično povedano, zelo realno. Všeč mi je, da ste povedali dejstva brez olepšav.«

»Hvala, zelo poučno predavanje, podprto s konkretnimi napotki.«

»Hvala, odlično predavanje. Predvsem so mi všeč konkretni primeri in nasveti.«