Vzgojno zahtevni otroci

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

Na predavanju bomo odgovorili na najpomembnejša vprašanja o vzgojno zahtevnih otrocih ter podali konkretne rešitve za delo z njimi.

  • Kdo so vzgojno zahtevni otroci?
  • Zakaj jih je vsak dan več?
  • Katere težave so v zadnjem času najbolj pogoste?
  • Vzgoja ali izobraževanje?
  • Konkretni načrt za uspešno delo s skupino.

Čas trajanja posamezne delavnice

Čas trajanja posamezne delavnice: 90/180 min.