Učne težave

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

V zadnjih letih opažamo velik porast tako imenovanih učnih težav. Na predavanju vam bom podrobno predstavila kako jih prepoznati in ustrezno obravnavati.

  • motnja pozornosti
  • avtizem
  • disleksija, disgrafija, diskalkulija
  • čustveno-vedenjske težave
  • anksioznost

Čas trajanja posamezne delavnice

Čas trajanja posamezne delavnice: 90 min.