Učne težave

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

»Nekomu, ki je zagotovo DRUGAČEN od večine, ki izstopa iz povprečja, rečemo POSEBNEŽ. Nekateri mu rečejo ČUDAK. Ko izumijo nekaj revolucionarnega, jim rečemo GENIJ. In vse to je ista oseba. A na koncu prav ta imena zaznamujejo svet: Albert Einstein, Steve Jobs, Henry Ford …« (Petra Škarja)

V zadnjih letih opažamo velik porast tako imenovanih učnih težav. Na predavanju vam bom podrobno predstavila, kako jih prepoznati in ustrezno obravnavati.

  • motnja pozornosti
  • avtizem
  • disleksija, disgrafija, diskalkulija
  • čustveno-vedenjske težave
  • anksioznost

Zakaj hodimo v šolo?

Zato, da se učimo in da se usposobimo za samostojno življenje.

Z učnimi težavami se spopadamo že od kar poznamo šolo. V preteklosti jim nismo posvečali toliko pozornosti. Bilo je normalno, da so otroci različno uspešni. Morda imamo tudi zato vedno več učnih težav.

Verjamem, da veliko učnih težav izvira iz sodobnega načina življenja. K temu pripomore tudi sistem vzgoje in izobraževanja, ki seveda sledi tem trendom. Učne težave se pojavljajo vse pogosteje. Vzrok je velikokrat v sodobni družbi, katere pričakovanja so izjemno visoka. Vsi bi želeli odlične učence.

Vsak otrok se rodi edinstven. Otroci so različni. V šolo vstopajo z različnimi predznanji in sposobnostmi. Nekateri so bolj uspešni na področju matematike, drugi na področju jezika. Naš cilj je, da z ustreznimi načini učenja in poučevanja otroke usposobimo za samostojno življenje.

V procesu vzgoje in izobraževanja naša pričakovanja ne smejo presegati otrokovih zmožnosti. Slediti moramo naravnemu procesu razvoja posameznega otroka.

Čas trajanja

60 – 90 min