Učenje in poučevanje matematike v prvih treh razredih

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

Tako kot vse ostale dejavnosti tudi matematiko poučujemo na konkretnih, življenjskih primerih. Ker je matematika za nekatere otroke zelo zahtevna in abstraktna, je izjemno pomembno, da sledimo zaporedju učenja posameznih veščin. Vsako veščino urimo in osmislimo z življenjskimi situacijami in otrokovega življenja. Pri matematiki potrebujemo konkretni material za vsako veščino. Vsak otrok mora preizkusiti (prijeti, prestaviti, primerjati) posamezno dejavnost.

  • predmatematične spretnosti
  • poučevanje matematike
  • razvijanje matematično-logičnih spretnosti
  • težave na področju matematike

Čas trajanja posamezne delavnice

Čas trajanja posamezne delavnice: 90 min.