Učenje in poučevanje matematike v prvih treh razredih

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

»Ne skrbi zaradi težav pri matematiki. Zagotavljam ti, da so moje še večje.« (Albert Einstein)

Tako kot vse ostale dejavnosti tudi matematiko poučujemo na konkretnih življenjskih primerih. Ker je matematika za nekatere otroke zelo zahtevna in abstraktna, je izjemno pomembno, da sledimo zaporedju učenja posameznih veščin. Vsako veščino urimo in osmislimo z življenjskimi situacijami in otrokovega življenja. Pri matematiki potrebujemo konkretni material za vsako veščino. Vsak otrok mora preizkusiti (prijeti, prestaviti, primerjati) posamezno dejavnost.

  • predmatematične spretnosti
  • poučevanje matematike
  • razvijanje matematično-logičnih spretnosti
  • težave na področju matematike

Matematika je za posameznega otroka lahko zelo zahtevna, zato naj poučevanje matematike poteka skozi vsakodnevne dejavnosti razvrščanja, primerjanja, preštevanja in štetja.

Vse dejavnosti na področju matematike povežemo z vsakodnevnim življenjem in realnimi izkušnjami. To je edini način, da bomo uspešni.
Pri učenju in poučevanju matematičnih veščin upoštevamo vrstni red od konkretnega k abstraktnemu. Če bomo na konkretnem nivoju (življenjske izkušnje) dobro izurili veščine, bomo na abstraktnem nivoju uspešnejši.

Pri učenju matematike se srečujemo s pojmi, ki otrokom niso znani, zato jih moramo pojasniti in opisati tako, da jim bodo razumljivi.

Kaj potrebujemo za začetno učenje matematike?

Za začetno učenje matematičnih spretnosti potrebujemo nekaj konkretnega materiala (kocke, semena …), ki ga lahko razvrščamo, primerjamo, štejemo in z njim tudi računamo.

Čas trajanja

60 – 90 min