Priprava na vstop v šolo

»Zdrav razum je skupek predsodkov, ki si jih človek nabere do osemnajstega leta. « (Albert Einstein)

OBVEZNO PREDAVANJE ZA VSE STROKOVNE DELAVCE IN STARŠE

V zadnjem času velikokrat poslušamo o vse večjem pojavu težav na področju govora, jezika, gibalnih spretnosti in drugih težav, ki se pojavljajo v predšolskem obdobju. Ob tem največkrat iščemo pomoč strokovnjakov, ki jih prav zaradi vse večjega števila težav primanjkuje.

Vsekakor so ustrezni strokovnjaki tisti, ki nam lahko uspešno pomagajo pri omenjenih težavah. Vendar je preventiva vedno boljša izbira.
Izjemno pomembno se mi zdi, da predvsem strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju ponudimo staršem čim več informacij o preprečevanju težav. Način življenja se hitro spreminja, s tem pa tudi vzgoja otrok. Posledično imamo “zakasneli” razvoj veščin, ki so izjemno pomembne za uspešno šolanje.

Katere veščine mora otrok imeti razvite pred vstopom v šolo?

Učenje in poučevanje je proces, v katerega smo vključeni vsi, ki kakorkoli prekrižamo pot otrokom. Otroci se učijo od odraslih, staršev in učiteljev. Predvsem pa jih posnemajo. Največ jih naučimo z zgledom, in če jim pustimo, da sami raziskujejo svet. Mi smo le v vlogi opazovalca in pomočnika.

Pričakovane spretnosti predšolskega otroka so popolnoma razvit govor, ustrezne gibalne spretnosti, grafomotorika, poznavanje simbolov, oblik, pojavov v okolju, časovna in prostorska orientacija, logične spretnosti, številske predstave …

Naš sistem je narejen tako, da gredo otroci v šolo, v 6. letu starosti. Lahko bi razpravljali o smiselnosti ali nesmiselnosti tega, vendar nam to trenutno ne koristi. Sistem je v redu. Mi izvajalci moramo v njem narediti najboljše.

Učenje temelji na naših predhodnih izkušnjah in znanjih. Te so pri vsakem posamezniku drugačne. V procesu učenja pravilne spodbujamo napačne pa korigiramo. Naš namen je, da skozi različne pristope omogočimo otrokom učinkovito sprejemanje na novo pridobljenih znanj in sposobnost reševanja novih problemov.

Na učenje pomembno vpliva otrokovo zavedanje o lastnih sposobnostih in predznanje. Raziskave potrjujejo, da pričakovanja učiteljev do učencev vplivajo na priložnosti, ki jih učenci posvečajo učenju, motivacijo učencev in na njihove učne dosežke.

Program

  • Ali je otrok pripravljen na vstop v šolo?
  • Razvoj pričakovanih veščin in spretnosti.
  • Splošna poučenost.
  • Gibalne spretnosti.
  • Grafomotorika in pisanje.
  • Predbralne spretnosti.
  • Predmatematične spretnosti.
  • Samostojnost.
  • Samopodoba.
  • Odgovornost.
Gremo v šolo – BREZPLAČNA e knjiga

PRENOS: https://alenkastare.si/brezplacna-e-knjiga/

»Cilj vzgoje ni učiti, kako zaslužiti kruh, ampak napraviti vsak grižljaj slajši.« (J. Angell)

Čas trajanja

60 – 90 min