KDO JE ALENKA STARE?

V prvi vrsti sem mama, žena, specialna pedagoginja in predavateljica z več kot 20-letnimi izkušnjami. Vse z največjim veseljem in res srčno! Seveda pa imam vlog še precej več … Morda je vredno omeniti še eno: sem velika ljubiteljica življenja in vsega, kar je dobro, lepo, navdihujoče in prinaša pozitivne spremembe. Tudi če se je ob tem potrebno še malce potruditi!

Odraščala sem v Starošincah, majhni vasici na Štajerskem. Moje otroštvo se je odvijalo pred nekaj desetletji … in bilo je srečno, ker je bilo povprečno, vsakdanje in prizemljeno. Otroci smo se vse od zgodnjega otroštva igrali na dvorišču, v bližnji gramozni jami, vrtu in drugje. Povsod smo bili, samo v hiši ne.

K sreči je bilo takrat na televizijskem ekranu le nekaj slabih migetajočih programov, ki niso privabljali otroškega pogleda. Včasih smo bili deležni le risanke pred večernimi poročili, če je nismo zamudili, kajti večino svojega časa smo bili preveč zaposleni s postavljanjem lesenih hišic na drevesih, izdelovanjem splavov, ki so celo pluli nekaj metrov v veliki luži gramozne jame, lovljenjem, skrivanjem ali poleti kopanjem. Ni nas skrbela umazanija, tudi šola ne najbolj – zanimala nas je le brezskrbna igra. Tudi mlajše brate in sestrice smo jemali s seboj na vsakodnevne potepe in dogodivščine. Vsi smo se družili med seboj, ne glede na morebitne učne težave, vzgojne probleme ali socialno-ekonomski status.

Po koncu pubertete smo se nekoliko oddaljili in vsak po svoje pričeli z raziskovanjem velikega sveta, odgovornostmi študija, nekateri so si tudi kmalu ustvarili družine …

Sama sem se po končani Pedagoški fakulteti v Ljubljani zaposlila v osnovni šoli s prilagojenim programom, kjer sem delala kot učiteljica 8. razreda, kasneje pa tudi kot izvajalka dodatne strokovne pomoči (DSP) v redni osnovni šoli in v vrtcu. Po nekajletni praksi sem začela ugotavljati, da mi pridobljeno znanje v času študija ne zadostuje pri reševanju vsakodnevnih težav – predvsem na področju vzgojne problematike ne.

Neustavljiva želja po tem, da se stvari izpelje še boljše, lažje, bolj razumljivo in otrokom, staršem ter učiteljem prijazno, me je v kombinaciji z iskrivo radovednostjo gnala naprej, zato sem se začela dodatno izobraževati in razmišljati, kako lahko s svojim znanjem in izkušnjami še bolj doprinesem svetu. Prav tako sem se kot specialna pedagoginja in mama pri svojem delu ves čas srečevala s pomanjkanjem ustreznih strategij poučevanja, učnih metod, gradiv in didaktičnih pripomočkov. Tako se je rodila Šola prihodnosti, kjer lastne izkušnje, ki so se v praksi izkazale za učinkovite, predajam naprej. Pri tem sem razvila učinkovite strategije in nepogrešljive učne pripomočke, ki otrokom, staršem in učiteljem učni ter vzgojni proces ustvarjajo na prijetnejši, sodobnejši in bolj srčen način.

Na mojih seminarjih, delavnicah in predavanjih ni odvečne teorije, saj menim, da se pravo učenje, poučevanje in vzgoja za življenje dogajajo v živem svetu, kjer ni nič črno-belo in kjer vsakodnevne situacije vedno znova presenečajo. V aktivnem svetu teorija hitro pade. Je pa res, da je mnogo lažje in uspešnejše delovati – ne samo v pedagoških ali vzgojnih vodah, temveč nasploh – kadar smo dobro opremljeni z najboljšimi napotki in ustreznimi pripomočki.

Moja predavanja so interaktivna in prav nič dolgočasna. Na njih je izjemno aktivno in sodelovalno vzdušje, ki vas bo ob novem znanju in spremenjenih pogledih navdušilo.

Življenje je lepo!

Alenka Stare, prof. def.