UČENJE IN POUČEVANJE

»Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od učitelja ali prebral v učbeniku.«
(Herbert Spencer)

Kaj boste našli v e-knjigi:

1. PROCES UČENJA IN PUČEVANJA
2. PRVI ŠOLSKI DAN
3. DOMAČA NALOGA
4. SPLOŠNA POUČENOST
5. GIBALNE SPRETNOSTI
6. PISANJE
7. BRANJE
8. MATEMATIKA
9. UČNE TEŽAVE

Učenje in poučevanje je proces, v katerega smo vključeni vsi, ki kakorkoli prekrižamo pot otrokom. Otroci se učijo od odraslih, staršev in učiteljev. Predvsem pa jih posnemajo. Največ jih naučimo z zgledom, in če jim pustimo, da sami raziskujejo svet. Mi smo le v vlogi opazovalca in pomočnika.

Naš sistem je narejen tako, da gredo otroci v šolo, v 6. letu starosti. Lahko bi razpravljali o smiselnosti ali nesmiselnosti tega, vendar nam to trenutno ne koristi. Sistem je v redu. Mi izvajalci moramo v njem narediti najboljše.

Učenje temelji na naših predhodnih izkušnjah in znanjih. Ti so pri vsakem posamezniku drugačne. V procesu učenja pravilne spodbujamo, napačne pa korigiramo. Naš namen je, da skozi različne pristope omogočimo otrokom učinkovito sprejemanje na novo pridobljenih znanj in sposobnost reševanja novih problemov.

Na učenje pomembno vpliva otrokovo zavedanje o lastnih sposobnostih in predznanje. Raziskave potrjujejo, da pričakovanja učiteljev do učencev vplivajo na priložnosti, ki jih učenci posvečajo učenju, motivacijo učencev in na njihove učne dosežke.

Osnovni pogoj za uspešen proces učenja in poučevanja je dobro psihofizično stanje otrok. Otroci so po naravi radovedni in igrivi. Skozi lastno raziskovanje okolja pridobivajo nova znanja. V obdobju otroštva dobesedno srkajo informacije iz okolja.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte me: