KAKO PA TI RAČUNAŠ?

»Ne skrbi zaradi težav pri matematiki. Zagotavljam ti, da so moje še večje.« (Albert Einstein)

Kaj boste našli v e-knjigi:

  • ZAČETNO UČENJE IN POUČEVANJE MATEMATIKE
  • PREDMATEMATIČNE SPRETNOSTI
  • RAZVRŠČANJE, PRIMERJANJE
  • RAČUNSKE OPERACIJE
  • BESEDILNE NALOGE

Matematika je za posameznega otroka lahko zelo zahtevna, zato naj poučevanje matematike poteka skozi vsakodnevne dejavnosti razvrščanja, primerjanja, preštevanja in štetja.

Vse dejavnosti na področju matematike povežemo z vsakodnevnim življenjem in realnimi izkušnjami. To je edini način, da bomo uspešni.

Pri učenju in poučevanju matematičnih veščin upoštevamo vrstni red od konkretnega k abstraktnemu. Če bomo na konkretnem nivoju (življenjske izkušnje) dobro izurili veščine, bomo na abstraktnem nivoju uspešnejši.

Pri učenju matematike se srečujemo s pojmi, ki otrokom niso znani, zato jih moramo pojasniti in opisati tako, da jim bodo razumljivi.

Kaj potrebujemo za začetno učenje matematike?

Za začetno učenje matematičnih spretnosti potrebujemo nekaj konkretnega materiala (kocke, semena …), ki ga lahko razvrščamo, primerjamo, štejemo in z njim tudi računamo.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte me: