Gremo v šolo

»Nekomu, ki je zagotovo DRUGAČEN od večine, ki izstopa iz povprečja, rečemo POSEBNEŽ. Nekateri mu rečejo ČUDAK. Ko izumijo nekaj revolucionarnega, jim rečemo GENIJ. In vse to je ista oseba. A na koncu prav ta imena zaznamujejo svet: Albert Einstein, Steve Jobs, Henry Ford …« (Petra Škarja)

Kaj boste našli v e-knjigi:

• VEŠČINE IN ZNANJA PREDŠOLSKEGA OTROKA
• GIBALNA ABECEDA
• KAKO RAZVIJAMO PREDPISALNE SPRETNOSTI
• KAKO RAZVIJAMO PREDBRALNE SPRETNOSTI
• KAKO RAZVIJAMO PREDMATEMATIČNE SPRETNOSTI
• SPLOŠNA POUČENOST
• DOMAČA NALOGA

Naš sistem je narejen tako, da gredo otroci v šolo, v 6. letu starosti. Lahko bi razpravljali o smiselnosti ali nesmiselnosti tega, vendar nam to trenutno ne koristi. Sistem je v redu. Mi izvajalci moramo v njem narediti najboljše.

Učenje in poučevanje je proces, v katerega smo vključeni vsi, ki kakorkoli prekrižamo pot otrokom. Otroci se učijo od odraslih, staršev in učiteljev. Predvsem pa jih posnemajo. Največ jih naučimo z zgledom, in ČE JIM PUSTIMO, DA SAMI RAZISKUJEJO SVET. Mi smo le v vlogi opazovalca in pomočnika.

Učenje temelji na naših predhodnih izkušnjah in znanjih. Te so pri vsakem posamezniku drugačne. V procesu učenja pravilne spodbujamo, napačne pa korigiramo. Naš namen je, da skozi različne pristope omogočimo otrokom učinkovito sprejemanje na novo pridobljenih znanj in sposobnost reševanja novih problemov.

Mišljenje je eden najpomembnejših dejavnikov v procesu učenja. Pri spodbujanju mišljenja se usmerimo na proces in različne načine možnih odgovorov. Če se osredotočimo zgolj na en in edini pravilen odgovor, proces ni pomemben, temveč le cilj (prav – narobe). S tem načinom uničujemo velik potencial posameznika za radovednost in ustvarjalnost. Na otrokovo ustvarjalnost vpliva predvsem okolje, v katerem živi. Seveda vsi s seboj prinesemo genske zapise, za katere po zadnjih raziskavah vemo, da ne odločajo o našem življenju v tako veliki meri, kot smo menili včasih. Torej vendarle velja rek, da »je vsak svoje sreče kovač«.

Otroci prihajajo iz različnih okolij z različnimi predznanji. V predšolskem obdobju jih v vseh okoljih spodbujajmo k čim večji gibalni aktivnosti ter zmanjšujmo uporabo elektronskih naprav. Vsak otrok za uspešen in zdrav razvoj okoli sebe potrebuje osebe, ki mu z zgledom pomagajo razvijati osnovne veščine.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte me: