5 MINUT ZAME

»Kvaliteta vašega življenja je določena s kvaliteto vaših misli.« (Robin Sharma)

Kaj boste našli v e-knjigi:

  • GIBALNE VAJE ZA POZORNOST IN KONCENTRACIJO
  • POSTOPNO MIŠIČNO SPROŠČANJE
  • ČUJEČNOST
  • ZBRANO POSLUŠANJE
  • VAJE SAMOREGULACIJE IN SAMOUPRAVLJANJA
  • VIZUALIZACIJA

Malokdaj živimo v sedanjosti in se povsem osredotočamo na dejavnosti, ki jih opravljamo. To pa je lahko vzrok, da večino dejavnosti opravljamo z malo žara in učinkovitosti. Biti moramo kot otroci, ki vso svojo pozornost osredotočijo na trenutno dejavnost. Sprostitveno tehniko postopnega mišičnega sproščanja je uvedel ameriški zdravnik prof. dr. Edmund Jacobson (1938).

Postopno sproščanje mišic je samoregulacijska tehnika, namenjena sproščanju telesne in duševne napetosti, s katero zmanjšamo dejavnost osrednjega živčnega sistema. Temelji na vplivu telesa na duševnost, brez poseganja v duševne procese. Potrebujemo le dobro koncentracijo, ki jo s pomočjo omenjene tehnike lahko tudi urimo.

Telesna sproščenost, ki nastopi med izvajanjem te tehnike, se hitro generalizira ter preide v duševno umirjenost in občutek sproščenosti.

Po Jacobsonu se moramo za mišično sproščenost (relaksacijo) potruditi, in sicer z aktiviranjem skeletno-mišičnega sistema ter nedeljeno pozornostjo na razliko med napeto in sproščeno mišico, kajti le tako si lahko »mišični spomin« dobro zapomni občutek sproščenosti.

Kadar smo varni in neobremenjeni, brezskrbni in povsem duševno sproščeni, so povsem sproščene tudi skeletne mišice. Če dosežemo stanje sproščenosti mišic, možgani prek »mišičnega spomina« prikličejo v zavest vse občutke, ki so povezani s tem stanjem.

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte me: