Učenje in poučevanje branja

»Naučimo otroke, kako naj razmišljajo, in ne, kaj naj mislijo.« (Robert Kiyosaki)

Kdaj?

Kadarkoli imate čas!

Za koga?

Za starše, strokovne delavce in učitelje!

Predavanje + e – knjiga: Bralna pismenost po polovični ceni!

Program

 • vse kar morate vedeti, da bo vaš otrok uspešen bralec
 • pravilno poučevanje in učenje branja
 • 10 stopenj bralne pismenosti
 • vaje za urjenje tehnike branja
 • vaje za urjenje razumevanja prebranega
 • preprečevanje napak pri branju
 • učne težave na področju branja

▶️Kaj pravijo udeleženci?

»Hvala za vaše predavanje. Uporabno zelo.«

»Hvala, bilo je zelo konkretno in koristno.«

»Zelo uporabno predavanje, hvala za konkretne primere vaj.«

»Odlično povedano, zelo realno. Všeč mi je, da ste povedali dejstva brez olepšav.«

»Hvala, zelo poučno predavanje, podprto s konkretnimi napotki.«

»Hvala, odlično predavanje. Predvsem so mi všeč konkretni primeri in nasveti.«

Življenje je lepo!

Alenka Stare, prof. def.

 »Namen izobraževanja mora biti urjenje neodvisnih aktivnih in razmišljujočih posameznikov, ki bodo videli v služenju skupnosti svoje najvišje poslanstvo.« (Albert Einstein)

Si tudi vi želite, da bi otroci, učenci, RADI brali?

Kaj je s tem narobe?

Vse!!!!!

Zakaj?

Ker je bistvo v tem, da moramo otroke, učence najprej NAUČITI PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM!

Ko to NAREDIMO, smo naredili VSE!

Kako pa to narediti?

Se vam zdi, da je težko, celo nemogoče?

V resnici je popolnoma ENOSTAVNO.

Odnos do knjig in branja se gradi od rojstva naprej.

Tako kot pri vzgoji je tudi pri branju najpomembnejši zgled.

Če bo otrok od rojstva naprej obdan s knjigami, literaturo in ljudmi, ki berejo z veseljem, katerim branje nudi zadovoljstvo. Bo razvil pozitiven odnos do branja. Najverjetneje bo v procesu odraščanja branje tudi njemu nudilo zadovoljstvo.

Ni pa vedno tako.

Zato je naš edini cilj, da ga NAUČIMO PRAVILNEGA BRANJA Z RAZUMEVANJEM.

USTREZNA BRALNA PISMENOST POMENI avtomatično prepoznavanje besed. Otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana.

In to mu omogoča učenje!

10 stopenjski model bralne pismenosti

Branje je osnova za učenje in razvoj posameznika. Najvišja stopnja bralne pismenosti pomeni, da otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana, v njem poišče informacije in ga kritično ovrednoti.

Branje mora biti tekoče. Otrok mora razumeti, kaj prebere, in to tudi pojasniti, opisati ter na koncu ovrednotiti. Ko govorimo o tekočem branju z razumevanjem, imamo v mislih zmožnost natančnega, hitrega in nenapornega branja.

Otroci se sprva učijo, da berejo natančno, nato hitro, potem pa vključujejo značilnosti pisnega in govorjenega jezika, se pravi slovnico in naglašanje.

Ko otroci obvladajo temeljne bralne spretnosti, se lahko posvetijo razumevanju besedila.

Pomembno je, da najprej usvojimo tehniko branja in se šele nato posvetimo razumevanju, saj le tekoče branje brez dodatne miselne aktivnosti v povezavi s samim dekodiranjem sprosti kognitivne miselne procese za namen razumevanja.

POSLUŠANJE

Otrok od rojstva naprej razvija veščine, ki pripomorejo k uspešni bralni pismenosti (pravljice, zgodbe). Poslušanje krepi besedni zaklad. Vsak večer otroku povemo/preberemo pravljico ali zgodbo. Ob branju bodimo pozorni na intonacijo.

PRIPOVEDOVANJE

Otroku od rojstva naprej pripovedujemo in ga kasneje ob razvoju govora spodbujamo, da tudi on nam pripoveduje.

POGOVARJANJE

Razvoj pravilnega govora pomembno prispeva k uspešnemu razvoju branja. Zato spodbujajmo govor in se z otrokom veliko pogovarjajmo o vsakdanjih stvareh.

ORIENTACIJA

Razvoj orientacije je pomemben za pravilno sledenje pri učenju branja. Od leve proti desni. Orientacijo urimo v vsakodnevnem življenju (priprava jedilnega pribora, oblačenje, slačenje, barvanje …).

ČRKE

Otrok mora poznati vse črke, preden se začne učiti brati. Posamezne črke mora prepoznati takoj.

ANALIZA SLIŠANEGA

Analiza slišanega se vzpostavlja že na prvih treh stopnjah na nezavednem nivoju. Ko usvojimo črke, se začnemo učiti analize posameznih besed (glasovi, zlogi …).

VEZAVA

Branje je vezan proces. Črke med seboj povežemo v celoto.

BRALNA TEHNIKA

Bralno tehniko izurimo do te mere, da je branje tekoče brez zatikanja.

RAZUMEVANJE

Ko so vse stopnje dobro usvojene, se začnemo ukvarjati z razumevanjem prebranega. Vsako besedo, poved in besedilo obnovimo.

VREDNOTENJE

Vrednotenje prebranih besedil je zadnja in najpomembnejša stopnja bralne pismenosti. Omogoča nam svobodno in samostojno življenje.

Pri učenju in poučevanju branja je potrebno slediti naštetim stopnjam, da smo lahko uspešni.

Vse o bralni pismenosti si lahko preberete v priročniku Učenje in poučevanje v prvih treh razredih.

Vaje za učinkovito učenje in poučevanje branja pa najdete v delovnem učbeniku Kako pa ti bereš?

Zagotovi si svoj izvod še danes:

PRIROČNIK UČENJE IN POUČEVANJE V PRVIH TREH RAZREDIH

Učenje in poučevanje v prvih treh razredih – Alenka Stare

DELOVNI UČBENIK KAKO PA TI BEREŠ? in KAJ PA TI BEREŠ?

Učenje in poučevanje branja – Alenka Stare

▶️Kaj pravijo udeleženci?

»Hvala za vaše predavanje. Uporabno, zelo.«

»Hvala, bilo je zelo konkretno in koristno.«

»Zelo uporabno predavanje, hvala za konkretne primere vaj.«

»Odlično povedano, zelo realno. Všeč mi je, da ste povedali dejstva brez olepšav.«

»Hvala, zelo poučno predavanje, podprto s konkretnimi napotki.«

»Hvala, odlično predavanje. Predvsem so mi všeč konkretni primeri in nasveti.«

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

  • vse kar morate vedeti, da bo vaš otrok uspešen bralec
  • pravilno poučevanje in učenje branja
  • 10 stopenj bralne pismenosti
  • vaje za urjenje tehnike branja
  • vaje za urjenje razumevanja prebranega
  • preprečevanje napak pri branju
  • učne težave na področju branja

Čas trajanja

60 – 90 min