“Ne glede na predmet imajo učenci raje dejavnosti, ki jih aktivno pritegnejo in v katerih lahko sodelujejo z drugimi.”  (John Goodlad)

Katere so veščine in spretnosti uspešnega otroka?

Tako imenovana splošna poučenost je velik del otrokove pripravljenosti na vstop v šolo. Razvija se večinoma v domačem okolju, vse od rojstva na podlagi izkušenj in možnosti, ki jih posamezen otrok ima.

Splošno poučenost urimo skozi različne dejavnosti vsak dan.

Vsak otrok mora poznati osnovne podatke o sebi (ime, priimek, naslov, rojstni datum).

Otrok naredi svojo osebno izkaznico. Če še ne zna zapisati osnovnih podatkov o sebi, jih prepiše, preslika ali prevleče.

Poznati mora tudi podatke o svojem domačem in šolskem okolju (pogovor, plakat). Ob tem urimo tudi osnovne časovne pojme: dan, mesec, leto, vremenske pojave. Lahko pripravimo tablo za vsak dan, na katero obesimo slike in poimenovanja za vreme, dan, mesec in letni čas.

Izjemnega pomena je skrb zase (osebna higiena in urejenost: umivanje zob, česanje, obleka) in skrb za šolske potrebščine ter domače naloge.

Ob vseh nalogah in dejavnostih spodbujamo NATANČNOST, SPOŠTLJIV ODNOS, MEDSEBOJNO POMOČ, SMEH IN SREČO (igre vlog).

V predšolskem obdobju urjenju splošne poučenosti namenimo veliko pozornosti. Vsak dan pripravimo eno dejavnost. V vrtcu v jutranjem krogu vsak dan spodbujamo pripovedovanje otrok o preteklem dnevu, domačem okolju …

Za učenje osnovnih podatkov o sebi se lahko nekaj dni zaporedoma vsak otrok predstavi.

OTROK NAREDI SVOJO OSEBNO IZKAZNICO

Vanjo vpiše svoje podatke in nariše sebe. Pred tem naredimo vajo za poimenovanje delov telesa. Vsak del telesa poimenujemo in se ga dotaknemo, da ga lažje ozavestimo (glava, lasje, obraz, obrvi, oči, nos, lica, usta, ušesa, vrat, ramena, roka, zapestje, dlan, prsti, telo, noga, stopalo, peta, prsti).

Pri vsem tem ne pozabite na »čudežne igre« Človek ne jezi se in Spomin. Z njimi razvijamo številsko predstavljivost, orientacijo, spomin, pozornost …

Otroci prihajajo iz različnih okolij in vsi ne poznajo osnovnih podatkov o sebi in svoji okolici, saj je to v veliki meri odvisno od funkcioniranja v družinskem okolju: pogovori s starši, vključevanje otroka v vsakodnevne aktivnosti in prekomerna uporaba elektronskih naprav.

Več gradiv in informacij poiščite na spletni strani: www.alenkastare.si.

.

Življenje je lepo! Alenka Stare, prof. def.