Če je le mogoče, otroka vsak dan spodbudimo, da pripoveduje. Pripoveduje naj v celotnih povedih. Uporablja naj knjižni jezik. Domačim in narečnim izrazom se ob tem skušamo čim bolj izogniti. V kolikor jih otrok uporablja, mu razložimo, da so narečne besede tiste, ki jih smemo uporabljati doma. V šoli jih nadomestimo s knjižnimi izrazi. Pripovedujmo v pravilnih povedih. Ob pripovedovanju uporabljajmo kretnje, mimiko, pozorni bodimo na ton in hitrost glasu.

Spodbudimo ga, da zvečer opiše svoj dan. Kaj se mu je zgodilo. Kaj mu je bilo všeč? Kaj mu ni bilo všeč? Ob tem tudi mi opisujemo.