Ker sem po naravi odločna, stroga in perfekcionistka, je na prvi pogled moj način vzgoje včasih preveč strog, avtoritativen in še in še.

Če pogledam bližje, imam srečo, saj kljub zunanjemu izgledu vsi moji najbližji vedo, da so v ožjem družinskem krogu meje zelo široke. Doma je dovoljeno skoraj vse. Ko stopiš v zunanji svet pa moraš slediti zahtevam družbe in okolja, če v njem želiš uspeti, sicer pa imaš vedno možnost, da vzameš šotor in se preseliš na samotni otok.