“En otrok, en učitelj, ena knjiga in eno pero lahko spremenijo svet.” (Malala Yousufzai)

.

Kaj je LAŽJA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU?

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj. Miselni procesi pri njih potekajo bolj na konkretni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k manj zrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah.

Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo znanja, ki so potrebna za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.

Pri razumevanju lažje motnje v duševnem razvoju je v našem prostoru še vedno veliko težav in predsodkov.

Šola s prilagojenim programom je velikokrat razumljena napačno kot nekaj slabšega, čeprav vam iz lastne izkušnje lahko zagotovim, da je to šola kot vsaka druga.

Včasih še boljša, saj je delo znotraj šol s prilagojenim programom odlično. Imajo manjše skupine, manj otrok in s tem možnost, da se zares posvetijo vsakemu posamezniku.

Otroci so tako v okolju, kjer so sprejeti, razumljeni in uspešni. S tem pa imajo možnost, da se razvijajo v skladu s svojimi sposobnostmi in se usposobijo za samostojno življenje.

V vse programe – razen rednega programa vrtca in osnovne šole – se otroka usmeri na podlagi strokovnih diagnostičnih postopkov, ki jih izvajata Center za zgodnjo obravnavo (predšolski otrok) in Zavod Republike Slovenije za šolstvo (šolski otrok).

Pri tem strokovnjaki vedno upoštevajo največjo korist otroka.

Več konkretnih informacij in primerov poiščite v priročniku Vzgojno zahtevni otroci – Vzgojno zahtevni otroci – Alenka Stare.

.

Življenje je lepo! Alenka Stare, prof. def.