V pripravi je delovni zvezek za učenje pisanja.
Na voljo bo v dveh izvedbah:
* pišem z levo roko
* pišem z desno roko