Grafomotorika in pisanje

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

 »Ko začnete videti lepoto življenja, začne grdota izginjati. Če začnete videti življenje z veseljem, žalost izgine. Ne morete imeti neba in pekla, samo eno lahko imate. To je vaša odločitev.« (Osho)

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t. i. pincetni prijem). Vendar to ni pogoj za čitljivo, »lahkotno« pisanje. Najbolj pomembno je, da smo med pisanjem sproščeni in da je zapis čitljiv. Če je roka sproščena in drsi po podlagi, tudi pritisk na podlago ne bo premočan.
Naš namen je, da dosežemo ustrezno hitrost in čitljivost pisanja.

Grafomotorične spretnosti poučujemo in urimo. Gibalno spretni otroci imajo manj težav na področju grafomotorike.

Osnova za razvoj grafomotoričnih spretnosti in pisanja so dobre finomotorične spretnosti, zato na začetku otroka naučimo zapenjanja deljive zadrge, zavezovanja vezalke, pincetnega prijema (prenašamo drobne predmete, s pomočjo pincete, sčipalke) in pravilne uporabe jedilnega pribora (žlica, nož in vilica).

Preden začnemo z učenjem pisanja, otroka naučimo pravilne telesne drže ob pisanju (sedenje, drsenje roke po podlagi, drža pisala). Sama drža pisala niti ni tako pomembna, če je roka ob pisanju sproščena in drsi po podlagi.

Učenje pisanja naj poteka v pravilnem zaporedju.
Ko otrok riše, barva ga spodbujamo k natančnosti, kasneje ko že zmore natančno pobarvati sliko, mu ponudimo vaje za povezovanje.

  1. čečkanje
  2. barvanje
  3. pišemo s prstom po tleh, mivki, po zraku
  4. pišemo/barvamo s kredo po tleh, tabli
  5. pišemo s flomastrom po tabli, mizi
  6. pišemo/rišemo na A3, A4, A5 format
  7. povezujemo pike in barvamo
  8. vlečemo črte v omejenem črtovju
  9. prevlečemo in nadaljujemo zapis vzorca, pišemo črke in številke
  10. pišemo v črtovje – 2cm

Čas trajanja posamezne delavnice

Čas trajanja posamezne delavnice: 90 min.