Gibalne spretnosti otrok

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

V zadnjih letih motorične sposobnosti naših otrok upadajo. Ker je gibanje osnova našega zdravja in razvoja, želimo spodbuditi vse, ki ste kakorkoli povezani z vzgojo in izobraževanjem, da v svoje delo in življenje vključite gibanje.

  • motorične spretnosti
  • ravnotežje
  • koordinacija
  • gibalne vaje za usmerjanje in zadrževanje pozornosti
  • gibanje kot način učenja in poučevanja

Čas trajanja posamezne delavnice

Čas trajanja posamezne delavnice: 90 min.