»Dela ne bo nikoli zmanjkalo, otroštva vašega otroka pa bo enkrat konec.« (poljski pregovor)

,

RAZVOJ GOVORA IN JEZIKA

Govor in jezik sta veščini, ki se skozi VSAKODNEVNO POSLUŠANJE, PRIPOVEDOVANJE IN POGOVARJANJE razvijata od rojstva naprej. Vsak otrok mora za ustrezen razvoj govora in jezika NAJPREJ vsakodnevno poslušati govor odraslih, pa tudi pravljice in zgodbe, ki mu jih pripovedujejo odrasli. Zaradi tega bo kasneje lahko v pogovoru tudi sodeloval. Jezikovne in govorne veščine v sodobnem času mnogokrat nadomeščajo elektronske naprave, zaradi česar nastaja vse več težav na področju razvoja govora in jezika otrok.

PREDŠOLSKO OBDOBJE je za ustrezen razvoj govora in jezika izjemnega pomena, saj je prav dobro razvit govor pogoj za učenje branja, razvoj bralne pismenosti ter vseh drugih veščin v procesu izobraževanja in vzgoje otroka – tudi socializacije.

V zadnjem času se na to težavo oziroma problem precej opozarja. Stanje je alarmantno, kajti skoraj petina predšolskih otrok nima ustrezno razvitega govora, poleg tega pa za to področje primanjkuje ustreznih strokovnjakov, kljub temu da delež otrok z govornimi primanjkljaji še narašča.

Kaj pomenita ustrezno razvit govor in jezik?

Pravimo, da sta jezik in govor ustrezno razvita, ko otrok v starosti pet do šest let pravilno izgovarja vse glasove ter jih ustrezno uporablja v besedah, povedih in smiselno sodeluje v pogovoru z odraslimi.

Večina težav, ki so povezane s področjem razvoja govora in jezika, nastane ali pa se izrazi zaradi nespodbudnega okolja. Seveda ne gre pozabiti na govorno jezikovno motnjo, ki ni posledica nespodbudnega okolja, temveč gre za nepojasnjen vzrok, za katerim stoji kombinacija genetskih in okoljskih dejavnikov. Odstotek teh težav je relativno majhen – z ustrezno strokovno pomočjo ter rednimi vajami je mogoče težave odpraviti oziroma zmanjšati.

Kaj je spodbudno predšolsko okolje?

Spodbudno predšolsko okolje omogoča otroku, da ustrezno razvije svoje potenciale na različnih področjih.

To predvsem pomeni, da ima otrok okoli sebe ljudi, ki mu na vsakem koraku nudijo varnost in ljubezen. Poleg tega to zajema vsakodnevno komunikacijo oziroma pogovor o vsakdanjih pojavih, predmetih in dogajanjih ter pripovedovanje zgodb.

VSAK DAN OTROKU PREBEREMO VSAJ ENO PRAVLJICO.

Del spodbudnega okolja je tudi redno branje.  Branje pravljic in zgodb je najbolj priporočljivo zvečer pred spanjem. S tem ustvarimo prijetno rutino, ki otroku pomaga, da se pred spanjem umiri in tako lažje zaspi. Hkrati je skupno branje tudi eden od odličnih načinov povezovanja ter ustvarjanja pristnega odnosa.

Priporočljivo je, da za ustrezen razvoj govora in jezika otrok do tretjega leta starosti ne uporablja elektronskih naprav oziroma komunikacijskih naprav z zasloni (pametni telefoni, računalniki, tablice, pametne ure …). Kasneje ga počasi in z zgledom naučimo primerne uporabe le-teh.

,

Več gradiv in informacij poiščite na spletni strani: https://alenkastare.si/trgovina/

,

Življenje je lepo! Alenka Stare, prof. def.