POSLUŠANJE

Otrok se v zgodnjem otroštvu sreča z branjem v vlogi poslušalca. Poskrbimo, da bodo njegove »bralne« izkušnje kar najbolj prijetne. Izbirajmo med literaturo, ki obravnava teme, ki jih otrok pozna. Teme prilagodimo spremembam v naravi,…

BRANJE

Branje je napomembnejša veščina v procesu izobraževanja. Omogoča nam, da se lahko učimo in razvijamo. Bralna pismenost je sposobnost posameznika za uspešen razvoj, svobodo, ozaveščanje in enakost. Omogoča nam razvoj lastnih potencialov…

GRAFOMOTORIKA IN PISANJE

Pisanje je veščina, ki se je otrok začne učiti že zelo zgodaj, ko prvič prime pisalo, svinčnik, barvico. Velikokrat slišimo, da je pomembno kako otrok drži pisalo. Seveda obstajajo navodila, da naj bi pisalo držali s tremi prsti (t.…

GIBALNE SPRETNOSTI

Gibanje je osnova za življenje. To naj bo naše vodilo v procesu izobraževanja. V vsako dejavnost vključimo gibanje. Velik pomen dajmo športu. Če se le da, imejmo uro športa vsak dan. Naj nam ne bo škoda časa za gibalne dejavnosti. Saj…

SPLOŠNA POUČENOST, SAMOSTOJNOST

Splošno poučenost urimo skozi različne dejavnosti vsak dan. Vsak otrok mora poznati osnovne podatke o sebi (ime, priimek, naslov, rojstni datum). Otrok naredi svojo osebno izkaznico. Če še ne zna zapisati osnovnih podatkov o sebi jih prepiše,…

VSTOP V ŠOLO (1. ŠOLSKI DAN)

Ko otrok vstopa v šolo, je poln pričakovanj. V tem obdobju moramo vsi spodbujati željo po učenju in odkrivanju novega. Prvi šolski dan je začetek. Takrat jasno predstavimo šolska pravila in naša pričakovanja. To je temelj, ki bo zdržal…

RAZVOJ POVPREČNEGA 6 LETNIKA

Za uspešen proces izobraževanja moramo poznati naraven razvoj otrok in razvoj pričakovanih sprestnosti v posameznih obdobjih. V obdobju 5 do 6 let poteka razvoj na vseh področjih najhitreje. Morda je iz tega vidika strokovno podprt vstop…

PROCES UČENJA IN POUČEVANJA

»Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi…

10 korakov uspešnega reševanja težav

1️⃣ ZADOVOLJEN, UMIRJEN, VESEL STROKOVNJAK Z JASNIMI CILJI! Učitelj sprejema in upošteva čustva otrok, tudi neprijetna, vendar omejuje njihova neželena vedenja. Razume in sprejema jezo, ne dovoli pa agresivnega vedenja. Otroka sprejmemo…

Vzgojno zahtevni otroci

Vzgojno zahtevne otroke lahko razdelimo na dve skupini: 🟡 Okoljsko pogojene ali PRIDOBLJENE težave, ki nastanejo zaradi vplivov okolja. 🔵 Dedno pogojene težave, ki nastanejo zaradi različnih duševnih motenj. Po mednarodni…