Učenje in poučevanje branja

»Naučimo otroke, kako naj razmišljajo, in ne, kaj naj mislijo.« (Robert Kiyosaki)

PREDAVANJE Kako pa ti bereš?

▶četrtek, 17.2.2022

▶18.00 – 19.30

▶na daljavo/aplikacija ZOOM

▶kotizacija 25 eur (zgodnje prijave do 15.1.2021 -30%)

▶gradivo

PRIJAVA: aseminarji@gmail.com, https://alenkastare.si/kontakt/

Branje je osnova za učenje in razvoj posameznika. Najvišja stopnja bralne pismenosti pomeni, da otrok podrobno razume besedilo, katerega vsebina mu je neznana, v njem poišče informacije in ga kritično ovrednoti.

Branje mora biti tekoče. Otrok mora razumeti kaj prebere in to tudi pojasniti, opisati ter na koncu ovrednotiti. Ko govorimo o tekočem branju z razumevanjem imamo v mislih zmožnost natančnega, hitrega in nenapornega branja.

Otroci se sprva učijo, da berejo natančno, nato hitro, potem pa vključujejo značilnosti pisnega in govorjenega jezika, se pravi slovnico in naglašanje.

Ko otroci obvladajo temeljne bralne spretnosti, se lahko posvetijo razumevanju besedila.

Pomembno je, da najprej usvojimo tehniko branja, in se šele nato posvetimo razumevanju, saj le tekoče branje brez dodatne miselne aktivnosti v povezavi s samim dekodiranjem sprosti kognitivne miselne procese za namen razumevanja.

10 stopenjski model bralne pismenosti

POSLUŠANJE

Otrok od rojstva naprej razvija veščine, ki pripomorejo k uspešni bralni pismenosti (pravljice, zgodbe). Poslušanje krepi besedni zaklad. Vsak večer otroku povemo/preberemo pravljico, zgodbo. Ob branju bodimo pozorni na intonacijo.

PRIPOVEDOVANJE

Otroku od rojstva naprej pripovedujemo in ga kasneje ob razvoju govora spodbujamo, da tudi on nam pripoveduje.

POGOVARJANJE

Razvoj pravilnega govora pomembno prispeva k uspešnemu razvoju branja. Zato spodbujajmo govor in se z otrokom veliko pogovarjajmo o vsakdanjih stvareh.

ORIENTACIJA

Razvoj orientacije je pomemben za pravilno sledenje pri učenju branja. Od leve proti desni. Orientacijo urimo v vsakodnevnem življenju (priprava jedilnega pribora, oblačenje, slačenje, barvanje …).

ČRKE

Otrok mora poznati vse črke, preden se začne učiti brati. Posamezne črke mora prepoznati takoj.

ANALIZA SLIŠANEGA

Analiza slišanega se vzpostavlja že na prvih treh stopnjah na nezavednem nivoju. Ko usvojimo črke se začnemo učiti analize posameznih besed (glasovi, zlogi …).

VEZAVA

Branje je vezan proces. Črke med seboj povežemo v celoto.

BRALNA TEHNIKA

Bralno tehniko izurimo do te mere, da je branje tekoče, brez zatikanja.

RAZUMEVANJE

Ko so vse stopnje dobro usvojene, se začnemo ukvarjati z razumevanjem prebranega. Vsako besedo, poved in besedilo obnovimo.

VREDNOTENJE

Vrednotenje prebranih besedil je zadnja in najpomembnejša stopnja bralne pismenosti. Omogoča nam svobodno in samostojno življenje.

Pri učenju in poučevanju branja je potrebno slediti naštetim stopnjam, da smo lahko uspešni.

Vse o bralni pismenosti si lahko preberete v priročniku Učenje in poučevanje v prvih treh razredih.

Vaje za učinkovito učenje in poučevanje branja pa najdete v delovnem učbeniku Kako pa ti bereš?

Zagotovite si svoj izvod še danes.

🟠PRIROČNIK UČENJE IN POUČEVANJE V PRVIH TREH RAZREDIH

▶https://alenkastare.si/trgovina/

🟡DELOVNI UČBENIK KAKO PA TI BEREŠ?

▶https://alenkastare.si/trgovina

Povezava do brezplačne E KNJIGE

Za koga?

za starše, strokovne delavce in učitelje

Program

  • pravilno poučevanje in učenje branja
  • 10 stopenj bralne pismenosti
  • vaje za urjenje tehnike branja
  • preprečevanje napak pri branju
  • učne težave na področju branja

Čas trajanja posamezne delavnice

Čas trajanja posamezne delavnice: 90 min.